ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σ΄όλους είναι γνωστό σε πόσες περιπτώσεις η Νομική Προστασία της Wise Daedalus βοηθάει τους αυτοκινητιστές. Τώρα η Wise Daedalus με την Οικογενειακή Νομική Προστασία έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό που αφορά σε ένα πλήθος περιπτώσεων της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.
Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά μας. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία προστασία για τις στιγμές αυτές, έτσι ώστε να είναι κι αυτός ισχυρός.
Η Οικογενειακή Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή αλλά και στην επαγγελματική με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Νομική Προστασία Αποζημίωσης

Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, την μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή ζωή σαν πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ομοίως κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας ή στις διακοπές κλπ.

Ποινική Νομική Προστασία

Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, στο σπίτι, στην εργασία.

Νομική Προστασία Διαφορών από Εργασιακή Σχέση

Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:

  • παρακράτηση μισθού
  • λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
  • δικαιώματα αδείας
  • απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυσης χωρίς αιτία
  • ανασφάλιστη εργασία
  • λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων
  • δυσμενής μετάθεση

Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία

Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει όμως τα δικαιώματά του μέσα σε μία πολυδαίδαλη νομοθεσία απ΄ όπου μπορεί να εξαρτάται η συντήρηση μιας ολόκληρης οικογένειας; Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π.

Νομική Προστασία για Διαφορές από την Κατοικία

Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχουν οι διαφορές ενοικίου .

Νομική Προστασία Διαφορών εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κατοικία ή τα ασφαλισμένα πρόσωπα.

Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Είναι: Ο ασφαλισμένος, η σύζυγος και τα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς.

Εκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης: Η κάλυψη ισχύει σ΄όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σ΄αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.

*Στα πλαίσια της Οικογενειακής Ν.Π καλύπτονται ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά μέχρι 25 ετών και τα άνεργα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ίδιο ισχύει για ανιόντες σε οικογενειακά ή ατομικά συμβόλαια 

-προϋπόθεση για όλους είναι να συγκατοικούν στο ίδιο ακίνητο

Τιμές και Καλύψεις-Πατήστε Εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Mε την Wise Daedalus είσαι πιο δυνατός !!!