Αλλαγές στα συμβόλαια υγείας του Κλάδου Ζωής “Synet Health for All”

Αγαπητοί συνεργάτες,
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε από εσάς και τους πελάτες σας το προϊόν ασφάλισης υγείας Synet Ηealth for All και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των προϊόντων μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από την 1η Iουλίου 2024 για τις νέες εκδόσεις / ετήσιες ανανεώσεις θα ισχύουν τα παρακάτω:

Μεταβάλλεται το ποσοστό κάλυψης των καταβληθέντων εξόδων από 90% σε 100%.

Βελτιώνονται τα ποσά χειρουργικού επιδόματος ανά βαρύτητα επέμβασης, ώστε να εναρμονιστούν με τα κόστη των απογευματινών χειρουργείων των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Οι πιο πάνω βελτιώσεις έρχονται να πλαισιώσουν την από 1η Φεβρουαρίου 2024 αναβάθμιση του προϊόντος, με την οποία καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις που ήταν άγνωστες στον Συμβαλλόμενο ή στον Ασφαλισμένο κατά τη σύναψη της ασφάλισης, μετά την πάροδο συνεχούς ισχύος δέκα (10) ασφαλιστικών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.
Για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αναβαθμισμένες παροχές του προγράμματος και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, καθίσταται επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 5% από την 1η Ιουλίου 2024 για τις νέες εργασίες. Για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο το νέο τιμολόγιο θα εφαρμοσθεί στην ετήσια επέτειο του εκάστοτε συμβολαίου που έπεται της 1ης Ιουλίου 2024.
Όλοι οι συνάδελφοι του Κλάδου Ζωής θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειασθείτε.