Ξενοδοχείων

Ξενοδοχείων


Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια τόσο οι εγκαταστάσεις, όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ξενοδοχεία στην ελληνική επικράτεια μεταβάλλονται με γνώμονα την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις για πλήρη κάλυψη των ξενοδοχειακών μονάδων, παρέχοντας πλήρες πρόγραμμα καλύψεων διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, με αποκλειστικό στόχο να την προστατεύσει από τυχαία γεγονότα και απαιτήσεις πελατών της.

Γι’ αυτό, εκτός από τις πάγιες καλύψεις της περιουσίας σας έναντι φωτιάς, πλημμύρας, έκρηξης, βραχυκυκλώματος κ.λπ., σας προσφέρουμε λύσεις που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, την αστική ευθύνη προϊόντων, την ασφάλιση των εργαζομένων σας. Επίσης μπορείτε να καλύψετε και την απώλεια των κερδών σας καθώς και τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό σας.

Για ακόμη πιο σωστή και ουσιαστική προστασία σας παρέχουμε δύο μορφές ασφαλιστικών καλύψεων:

για ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι 1.000.000 ευρώ,
για ασφαλιζόμενα κεφάλαια άνω του 1.000.000 ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 1.000.000 ΕΥΡΩ

Η ασφάλιση επιχειρήσεων μέχρι 1.000.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, εμπεριέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Δημιουργήσαμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα BUSINESS Value με στόχο να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη, προσαρμογή στις δυνατότητές σας και πλήρη διαφάνεια στους όρους του συμβολαίου σας. Το BUSINESS Value είναι ένα πλήρες πρόγραμμα προστασίας που διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησής σας, ό,τι και αν συμβεί και σας καλύπτει ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό, το κτίριο, τα προϊόντα ακόμα και το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της εργασίας του, εξασφαλίζοντας κάθε λεπτομέρεια όπως αυτόματη κάλυψη για τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν κτιριακές βελτιώσεις, ενώ σας αποζημιώνει στην αξία αντικατάστασής τους με καινούργια.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ

Οι καλύψεις που προσφέρονται για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο άνω του 1.000.000 ευρώ μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και προδιαγραφές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις δικές σας προσωπικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Το υψηλό επίπεδο των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων καθώς και η παγκόσμια εμπειρία μας είναι τα εχέγγυα για την καλύτερη κάλυψη που μπορείτε να παρέχετε στην περιουσία σας.

 

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Αστική Ευθύνη: Μία σύγχρονη επιχειρηματική ανάγκη

Η τουριστική μονάδα μπορεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος για εσάς και την οικογένειά σας. Αν είστε ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων ή ξενοδοχειακών μονάδων είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας, ακόμα και αν βρεθείτε αντιμέτωποι με απρόβλεπτες διεκδικήσεις πελατών σας που θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

Καλύπτει την ευθύνη για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες, για ατυχήματα, που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησης, από αμέλεια ή παραλείψεις των ιδιοκτητών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα επιλογής ομαδοποιημένων καλύψεων και σχεδίων, ανάλογα με τα όρια της ευθύνης για τα οποία θέλετε να ασφαλιστείτε.

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Μονάδων

 • Αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης
 • Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα
 • Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων
 • Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των εγκαταστάσεων
 • Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κλπ. της επιχείρησης
 • Ευθύνη από πτώση φωτεινών επιγραφών και / ή πινακίδων τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 • Ευθύνη από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων εντός των χώρων της επιχείρησης
 • Ευθύνη εργοδότη
 • Ευθύνη εργοδότη
 • Ευθύνη από τη λειτουργία της πισίνας
 • Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, spa – λουτρών, κέντρων αισθητικής (προσώπου ή σώματος)
 • Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη (παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές μονάδες)
 • Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη (για πισίνα)

Επιλογή Σχεδίου ανάλογα με τα Όρια Ευθύνης

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ 2 ΣΧΕΔΙΟ 3 ΣΧΕΔΙΟ 4
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 30.000 60.000 120.000 240.000
Υλικές ζημιές κατά περιστατικό 10.000 20.000 40.000 60.000
Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 90.000 120.000 240.000 480.000
Ανώτατο ετήσιο όριο για σύνολο καλύψεων 90.000 120.000 240.000 480.000

 

Γιατί να αποκτήσετε Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων από την Daedalus

 • Το πρόγραμμα Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων  έχει ιδιαίτερα οικονομικά ασφάλιστρα. Tο ασφάλιστρο υπολογίζεται εύκολα και απλά, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτει η κάθε μονάδα.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα Ασφάλισης Επιχειρήσεων , προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένη κάλυψη της ίδιας της επιχειρηματικής μονάδας, αλλά και των κινδύνων λειτουργίας της σε όλους τους τομείς.

Μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Ολοκληρωμένη προστασία
 • Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες
 • Προσιτά ασφάλιστρα
 • Απλές διαδικασίες
 • Ταχύτητα στις αποζημιώσεις
 • Ξεκάθαροι όροι
 • Κύρος και αξιοπιστία από την Daedalus