Ασφάλιση Ιατρείων

Ασφάλιση Ιατρείων

 

 

Η εξασφάλιση του ιατρικού γραφείου αποτελεί θεμελιώδη πτυχή για τον επαγγελματία του ιατρικού τομέα, ο οποίος έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος του χρόνου και των πόρων του στην ίδρυση και λειτουργία της ιατρικής του επιχείρησης. Οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα ιατρείο, όπως ατυχήματα, νομικές διαμάχες, κλοπές, ή άλλα απρόοπτα, μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη σταθερότητα της επιχείρησης.

Η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη προσφέρει στον ιατρικό επαγγελματία την απαραίτητη προστασία και ηρεμία πνεύματος σε περίπτωση δύσκολων συγκυριών. Με την κατάλληλη ασφάλεια, μπορεί να αποφύγει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις και τα οικονομικά βάρη που θα προέκυπταν από ένα απρόβλεπτο συμβάν.

Σε περίπτωση ζημιάς στον εξοπλισμό, ατυχήματος σε χώρο εργασίας, ή ακόμα και νομικής διαμάχης με πελάτες, η ασφάλιση παρέχει πλήρη κάλυψη για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ιατρικής πρακτικής. Με αυτόν τον τρόπο, ο επαγγελματίας του ιατρικού τομέα αποκτά την αναγκαία ασφάλεια και προστασία για το μέλλον της επιχείρησής του.

 

 

Βασικές Καλύψεις

 1. Πυρκαγιά-Κεραυνός-Εκρηξη
 2. Ζημιές από καπνό
 3. Πυρκαγιά εκ δάσους
 4. Ζημιές από προσπάθεια κατάσβεσης ή περιορισμού της φωτιάς
 5. Ευρεία έκρηξη
 6. Απώλεια ή ζημία από κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
 7. Ζημιές στο κτίριο εξ’ αιτίας κλοπής
 8. Απώλεια χρημάτων από ένοπλη ληστεία (Hold up)
 9. Πλημμύρα-Καταιγίδα-Θύελλα-Τυφώνας
 10. Κάλυψη άντλησης υδάτων σε α’ κίνδυνο
 11. Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-θέρμανσης-ψύξης και αποχέτευσης
 12. Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις
 13. Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημίες από νερά
 14. Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι
 15. Τρομοκρατικές ενέργειες
 16. Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
 17. Κακόβουλη βλάβη
 18. Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ’ αυτών
 19. Πρόσκρουση οχημάτων
 20. Απώλεια κερδών κατόπιν διακοπής εργασιών
 21. Θραύση κρυστάλλων
 22. Κάλυψη φωτεινών και μη επιγραφών από ασφαλιζόμενο κίνδυνο
 23. Αποκομιδή συντριμμάτων
 24. Κάλυψη εξόδων για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων και λοιπών επαγγελμάτων για αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο συνεπεία ασφαλούς κινδύνου
 25. Έξοδα μεταστέγασης
 26. Κάλυψη βραχυκυκλώματος
 27. Απώλεια ενοικίων
 28. Γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες προς τρίτους
 29. Έξοδα φύλαξης
 30. Έξοδα μεταφοράς περιεχομένου
 31. Κάλυψη περιεχομένου κατά τη διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης
 32. Χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου
 33. Κάλυψη αλλοίωσης εμπορευμάτων
 34. Κάλυψη ασφάλειας

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Κάλυψη Σεισμού ή/και πυρκαγιά εξαιτίας σεισμού
 • Κάλυψη βραχυκυκλώματος χωρίς εστία πυρός (με πολύ χαμηλό κόστος)
 • Κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας (με πολύ χαμηλό κόστος)
 • Κάλυψη Κατοικιδίων Ζώων (με πολύ χαμηλό κόστος)
 • Κάλυψη Νομικής προστασίας
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

Τι σας προσφέρει και ποια είναι τα προνόμια

 • Σημαντικές ασφαλιστικές καλύψεις που προστατεύουν την περιουσία σας από καταστροφικούς ή μη κινδύνους
 • Ανταγωνιστικό κόστος
 • Ξεκάθαρους όρους
 • Εκπτώσεις για :

-Τα μέτρα προστασίας που έχετε για την επιχείρησή σας

-Την πληρωμή των ασφαλίστρων μέσω πιστωτικής κάρτας

-Το αν διατηρείτε κι άλλα εν ισχύ ασφαλιστήρια