Φωτοβολταϊκά

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στην όψη μοιάζουν με πολύ λεπτούς ηλιακούς θερμοσίφωνες. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογές, ενσωματωμένα τόσο σε κτίρια όσο και σε κατάλληλα οικόπεδα, με τη μορφή φωτοβολταϊκών πάρκων. Επιπλέον, είναι οικονομικό κέρδος για εσάς που θα το εγκαταστήσετε και είναι περιβαλλοντικό κέρδος για όλους τους Έλληνες.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα λειτουργούν αθόρυβα, με αξιοπιστία και διάρκεια ζωής που φτάνει τα 30 χρόνια, με ελάχιστη συντήρηση και μηδενική ρύπανση. Επιπλέον, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, θεωρούνται ιδανικά για ενεργειακή μετατροπή, καθώς χρησιμοποιούν την πιο διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη και παράγουν ηλεκτρισμό, που αποτελεί την πλέον χρήσιμη μορφή ενέργειας.

Μέχρι 100.000 ευρώ, ως ανεξάρτητα προϊόντα.

Από 100.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ, ως ανεξάρτητα προϊόντα.

Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού

Ευρεία έκρηξη

Πυρκαγιά από δάσος

Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες

Κακόβουλος Βλάβη

Τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημία πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά

Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στον εξοπλισμό

Απομάκρυνση συντριμμάτων

Εξοδα/αμοιβές αρχιτεκτόνων

Νόμιμη Αστική Ευθύνη έναντι Γειτόνων ή/και τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης

Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού

Απώλεια κερδών

Πλήρης κάλυψη Μηχανικών Βλαβών και απώλειας κερδών λόγω των Μηχανικών Βλαβών

Γενική Αστική Ευθύνη

Για Φωτοβολταϊκά αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ η Daedalus Ελλάδος προσφέρει ασφάλιση σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου.

Αξία Προγράμματος

Όριo ηλικίας

Μια υπέροχη φιλία μεγαλώνει με Ασφάλεια

AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στην όψη μοιάζουν με πολύ λεπτούς ηλιακούς θερμοσίφωνες. Μπορούν να αξιοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογές, ενσωματωμένα τόσο σε κτίρια όσο και σε κατάλληλα οικόπεδα, με τη μορφή φωτοβολταϊκών πάρκων. Επιπλέον, είναι οικονομικό κέρδος για εσάς που θα το εγκαταστήσετε και είναι περιβαλλοντικό κέρδος για όλους τους Έλληνες.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα λειτουργούν αθόρυβα, με αξιοπιστία και διάρκεια ζωής που φτάνει τα 30 χρόνια, με ελάχιστη συντήρηση και μηδενική ρύπανση. Επιπλέον, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, θεωρούνται ιδανικά για ενεργειακή μετατροπή, καθώς χρησιμοποιούν την πιο διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη και παράγουν ηλεκτρισμό, που αποτελεί την πλέον χρήσιμη μορφή ενέργειας.

Πυρκαγιά – άμεση πτώση κεραυνού

Ζημιές από καπνό

Πυρκαγιά από δάσος

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

Κακόβουλη βλάβη

Τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιά πυρκαγιάς / έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) μέχρι το 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως

Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέχρι το 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως

Πλημμύρα – καταιγίδα – θύελλα – χιόνι – χαλάζι.
Όριο ευθύνης το 100% του ασφαλιστικού ποσού των εγκαταστάσεων για κεφάλαια μέχρι €50.0000,00 και το 50% για κεφάλαια από €50.000,00 μέχρι και €400.000,00

Πτώση αεροσκαφών

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

Κλοπή με διάρρηξη και / ή αναρρίχηση και / ή ληστεία, ζημιές στον εξοπλισμό

Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και ετησίως

Αμοιβές και έξοδα αρχιτεκτόνων κ.λπ. επαγγελματιών ως και έξοδα αδειών κ.λπ. σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών μέχρι ποσοστού 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά το έτος

Σεισμός (Προαιρετικά)

Απώλεια εσόδων (διαφυγόντα κέρδη λόγω ολικής ή μερικής παύσης λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων) συνέπεια καλυπτομένων κινδύνων.

Για επαγγελματική χρήση:

Για ασφαλιζόμενο ποσό εγκαταστάσεων από €50.000,00 – €100.000,00:
€5.000,00 με μέγιστη κάλυψη 4 μήνες (€1.250,00 το μήνα).

Για ασφαλιζόμενο ποσό εγκαταστάσεων από €100.001,00 – €400.000,00:
€15.000,00 με μέγιστη κάλυψη 6 μήνες (€2.500,00 το μήνα).

Το συνολικό κεφάλαιο προκύπτει από το άθροισμα του κεφαλαίου υλικών ζημιών και απώλειας εσόδων. Τα επιμέρους όρια ευθύνης συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δεν το προσαυξάνουν.

Δείτε επίσης…


Μεταφορές

Δάνεια – Διακανονισμοί

Νομική Προστασία