Δωρεάν Εναλλακτική Θέρμανση

Δωρεάν Εναλλακτική Θέρμανση


Η Daedalus σας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση που ως στόχο έχει την μέγιστη εξοικονόμηση και την οικολογική αναβάθμιση της κατοικίας σας.
Το πρόγραμμα της, ‘’Δωρεάν Εναλλακτική Θέρμανση‘’ προσφέρει τη βέλτιστη αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης , με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, ενώ παράλληλα, με την ευέλικτη χρηματοδότηση επιτρέπει την εύκολη απόκτησή της.Η αντλία θερμότητας είναι ολοκληρωμένο εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης – ψύξης. Για τη λειτουργία της, εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια του εξωτερικού περιβάλλοντος, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και με οικονομικό και αποδοτικό τρόπο θερμαίνει το χώρο σας.
Αποτελεί την πλέον αποδοτική και οικονομική πρόταση για την κάλυψη των θερμικών σας αναγκών, αφού προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως 70%, ενώ μπορεί άνετα να συνδυαστεί με την υφιστάμενη εγκατάσταση θέρμανσης. Επιπρόσθετα, η αντλία θερμότητας μπορεί να καλύψει μαζί με τις ανάγκες για θέρμανση, και την ζήτηση για ζεστό νερό χρήσης και για δροσισμό κατά τους θερινούς μήνες.
Εναλλακτικά, η εταιρεία διαθέτει αξιόπιστες λύσεις που μπορούν να συνδυάσουν καυστήρες – λέβητες Pellet αλλά και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας όπως θερμοστάτες, συστήματα αντιστάθμισης και συστήματα θερμιδομετρίας.Η εταιρεία σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχει αναπτύξει ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης, στα οποία μπορείτε να ενταχθείτε προκειμένου να προχωρήσετε στην απόκτηση νέων εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης χωρίς να δαπανήσετε κάποιο ποσό για την αγορά του. Το πρόγραμμα ‘’Δωρεάν Εναλλακτική Θέρμανση’’ έρχεται να καλύψει την ανάγκη για αποδοτική θέρμανση με την μέγιστη εξοικονόμηση αλλά και την δυνατότητα χρηματοδότησης, με δυο επιλογές.

Δείτε επίσης…


Οικιακές Ανεμογεννήτριες

Βιομάζα

Χρηματιστήριο Ρύπων