ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος , για την επαγγελματική του δραστηριότητα και μόνο με την ιδιότητα του ως ιδιωτικού υπαλλήλου με εξαρτημένη σχέση εργασίας .

Το πρόγραμμα καλύπτει :

* Εργασιακές διαφορές , όπως :

 •  απόσπαση , μετάθεση , μετάταξη , κρίσεις , προαγωγές
 •  βλαπτικές μεταβολές
 •  διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης
 • απολογίες , Ε.Δ.Ε
 • αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • παρακράτηση μισθού
 •  λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • απόλυση χωρίς αποζημίωση , απόλυση χωρίς αιτία
 •  δικαιώματα αδείας , αναπαύσεων, μεταθέσεων
 • δυσμενής μετάθεση
 • αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

* Υποβολή μήνυσης

* Ποινική νομική προστασία

* Νομικές συμβουλές

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.