Νομική Προστασία

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Αν είστε επιχειρηματίας, βιοτέχνης, έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας και θέλετε να παραμείνετε επιτυχημένος δεν χρειάζεται να σπαταλάτε άσκοπα ούτε το χρόνο σας, ούτε τα χρήματά σας.
Ειδικά για σας, υπάρχει η ARAG και σας λύνει τα χέρια.

Ν.Π. Ελεύθερων Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων

Ν.Π. Ενοχικών Συμβάσεων

Ν.Π. Ξενοδοχείων

Ν.Π. Ιατρών

Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία.
Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει για τους πελάτες της Daedalus ειδικά προγράμματα για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Ν.Π. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Ποιόν προστατεύει η ARAG;
Εσάς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία για την επαγγελματική δραστηριότητα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
Τα μέλη της οικογένειάς σας εφ’ όσον απασχολούνται στην επιχείρηση.
Τους υπαλλήλους σας, ή εργάτες κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 • Νομική Προστασία Αποζημίωσης
 • Ποινική Νομική Προστασία
 • Νομική Προστασία Εργατικών Διαφορών
 • Νομική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης
 • Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Νομική Προστασία Νομικών Συμβουλών
 • Νομική Προστασία Διαφορών από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Επιχείρησης
 • Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης με επέκταση της Απλής Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας

Ν.Π. ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Περιγραφή

Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

 • νομική Προστασία για Διαφορές από Εμπορικές Συναλλαγές ή Συμβάσεις

Τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή προμηθευτές τους στην Ελλάδα.

 • Οπως για παράδειγμα:
 • αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
 • αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
 • απλήρωτα τιμολόγια
 • αλληλόχρεους λογαριασμούς
 • διαφορές με τους προμηθευτές από μή έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ.

Εννοείται ότι η κάλυψη ισχύει για διαφορές από εμπορικές συναλλαγές, που θα προκύψουν μετά την ημερομηνία ασφάλισης και των οποίων η πράξη συναλλαγής ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ασφάλισης.

Ως Plafond ασφάλισης ή επίδικα ποσά εννοούμε το ύψος της απαίτησης που μπορεί να διεκδικήσει ο ασφαλισμένος μέσα στην ασφαλιστική περίοδο ενός έτους π.χ. από διαμαρτυρημένα γραμμάτια ή ακάλυπτες επιταγές ύψους μέχρι 3.000 € ή 6.000 € κ.ο.κ. Το ασφαλιστικό ποσό της ARAG γι΄αυτού του είδους τις ασφαλίσεις, συμφωνείται και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η κάλυψη ενοχικών συμβάσεων παρέχεται μόνο αν προϋπάρχει η απλή επαγγελματική ασφάλιση ή παρέχεται μαζί με την απλή επαγγελματική και ισχύει για την Ελλάδα.

Εσάς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία για μια επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Η κάλυψη παρέχεται για νομικές διαφορές στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.

Ν.Π. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

 1. Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια

Η ARAG σας παρέχει υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για ποινικές παραβάσεις που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη δραστηριότητα. Οπως για παράδειγμα:

• Τραυματισμός ή θάνατος διαμένοντα στο ξενοδοχείο

• Ο πελάτης τραυματίζεται στην πισίνα και υποβάλει μήνυση

 1. Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία

Για διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων. Οπως για παράδειγμα:

• Φωτιά στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και προκύπτει καθυστέρηση στην αποζημίωση ή διαφορά ως προς το ύψος της αποζημίωσης

 1. Απόκρουση απαιτήσεων και Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρίας

Η ARAG σας παρέχει την κάλυψη της απόκρουσης απαιτήσεων που μπορεί να έχουν άλλοι από εσάς για θέματα που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας εταιρίας αστικής ευθύνης. Οπως για παράδειγμα:

• Πελάτης τραυματίζεται στην πισίνα ή σε χώρο του ξενοδοχείου και διεκδικεί αποζημίωση.

Ν.Π. ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Η Νομική προστασία Ιατρών δύναται να περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις, αναλόγως του προγράμματος που θα επιλεχθεί.

Α) ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Γ) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Δ) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ε) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ζ) ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

Η) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY (ΔΠ 138)

• Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Ζ

Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΠΕ 138) (Νοσοκομειακοί Ιατροί)

• Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Ζ-Η

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ (ΔΔ 138) (Με Ιατρείο)

• Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΔΕ 138) (το πρόγραμμα απευθύνεται σε Νοσοκομειακούς Ιατρούς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα τήρησης ιδιωτικών Ιατρείων, Καθηγητές Πανεπιστημίων κλπ)

• Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ

Οι ανάγκες για την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας συνεχώς αυξάνονται, έτσι νέα προγράμματα δημιουργούνται και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η Daedalus μέσω της ARAG προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα:

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ / ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


Ποινική Υπεράσπιση

Υπεράσπιση των προπονητών/γυμναστών, ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για απόκρουση κατηγοριών που αναφέρονται σε εξ αμελείας παραβάσεις ποινικών διατάξεων κατά την ενάσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως προπονητών/γυμναστών.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


Ποινική Υπεράσπιση

Yπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.

Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας.
Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης, εφόσον τέτοια υπάρχει

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

Νιώστε ασφάλεια και σιγουριά στη ζωή σας.

Δείτε επίσης…


Για την Υγεία μου

Για το ταξίδι μου

Για το αυτοκίνητό