Ενέργεια

Η DAEDALUS ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η Daedalus, έχοντας άρτια εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών σε συνδυασμό με την πιστοποίηση κατά ISO, εγγυάται υψηλές προδιαγραφές σε όλες τις φάσεις των έργων της. Έτσι από την αυτοψία , την μελέτη εφαρμογής, την κατασκευή, την παράδοση του έργου και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας η Daedalus δίνει προστιθέμενη αξία σε όλα τα έργα της ανεξαρτήτου μεγέθους και δυσκολίας.

Φωτοβολταϊκά Οικιακά συστήματα

Φωτοβολταϊκά στις στέγες

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά

Daedalus Energy


1. Για ποιους λόγους να αλλάξω προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τιμολόγια των εταιρειών παροχής ενέργειας προσφέρουν τώρα τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές Οικιακούς, Επαγγελματικούς και Βιομηχανικούς να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσης τους.

Επίσης, μπορείς να βρεις λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, σχηματίζοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για την ενέργεια που καταναλώνεις, απλά και γρήγορα χωρίς να αλλάζει η ποιότητα και η τάση του ρεύματος.

2. Τι σημαίνει ότι απελευθερώθηκε η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα;

Από 1η Ιουλίου 2007 όλοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα μπορούν πλέον να επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά το παρελθόν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατείχε το μονοπώλιο της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Ήδη, πολλοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να αλλάξουν Προμηθευτή, έχοντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσής τους και να επωφεληθούν από μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

3. Ποιοι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται σε οικιακούς, επαγγελματικούς αλλά και βιομηχανικούς πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης. Τα αντίστοιχα τιμολόγια είναι τα Γ1, Γ1Ν (οικιακά) Γ21, Γ21Β, Γ22, Γ22Β, Γ23, Γ23Β (Χαμηλής Τάσης) αλλά και τα ΒΧ, ΒΥ, ΒΓ (Μέσης Τάσης).4. Ποια είναι η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή; Είναι εύκολη η διαδικασία της αλλαγής παρόχου;

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο. Επίσης, δεν απαιτείται κανένα τέλος ενεργοποίησης.

5. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή προμηθευτή;

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται είναι 5 ημέρες για τα οικιακά τιμολόγια και το πολύ ένας μήνας για τα επαγγελματικά, μετά την αποδοχή της αίτησής σου και υπόκειται στις διαδικασίες του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής.

6. Κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου θα υπάρξει διακοπή ρεύματος;

Ο πελάτης δε μένει χωρίς ρεύμα ούτε λεπτό, διότι η αλλαγή εκπροσώπησης είναι λογιστική. Αλλάζουν κάποιες εγγραφές στα αρχεία του Διαχειριστή του Δικτύου και γίνεται αυτόματα η αλλαγή της εκπροσώπησης του πελάτη. Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως ήταν και πριν.

7. Τι θα γίνει με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται από τον προηγούμενο πάροχο με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό που αναφέρεται ως τελικός. Σε κάποιους λογαριασμούς, όταν κυρίως το κτίριο ηλεκτροδοτήθηκε πριν αρκετά χρόνια, αναγράφεται χαμηλότερο ποσό εγγύησης από αυτά που ισχύουν σήμερα. Ο υπολογισμός της εγγύησης είχε γίνει προφανώς με τις χρεώσεις που υπήρχαν τότε και ήταν σαφώς χαμηλότερες.

8. Τι ποσό εγγύησης θα καταβάλλω στο νέο Πάροχο;

Το ποσό της εγγύησης, διαφοροποιείται ανάλογα με τον Πάροχο και συνήθως είναι από 30% έως 50% μικρότερο, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ πληρώνεις σαν εγγύηση την κατανάλωση ρεύματος 2 μηνών. Το συγκεκριμένο ποσό χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα λάβεις.

9. Ποιος είναι ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας;

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία φροντίζει, εισηγείται και προωθεί την ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και ενεργειακών καυσίμων. Παρακολουθεί, ρυθμίζει και εισηγείται τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς καθώς και τις αδειοδοτήσεις σε παραγωγούς και προμηθευτές. Τα θεσμικά πλαίσια και η νομοθεσία που αφορά την αγορά της ενέργειας έχουν γίνει πολύ αυστηρά και ελέγχονται πλήρως από τη ΡΑΕ προκειμένου να μην επαναληφθούν τα κρούσματα με προηγούμενες εταιρείες του χώρου.10. Γιατί η έκπτωση αφορά τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος και όχι το σύνολο του λογαριασμού;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:

(α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,

(β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας,

(γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και

(δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι σταθερές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται σε Δημόσιους Φορείς (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

11. Οι ιδιώτες προμηθευτές παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την Ελλάδα;

Οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του Ιονίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Άνδρο, την Τήνο, την Κέα, τη Σαλαμίνα, την Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ύδρα, τον Πόρο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και την Κρήτη. Στα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα, εκ του νόμου, μέχρι και σήμερα αποκλειστικός Προμηθευτής παραμένει η ΔΕΗ.12. Μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή του ρεύματος;

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται κατά περίπτωση.

13. Πόσους λογαριασμούς κατανάλωσης θα λαμβάνω;

Μετά την εκπροσώπησή σου από το νέο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, θα λαμβάνεις ενιαίο λογαριασμό που θα αφορά τη συνολική χρέωση των τεσσάρων παραπάνω χρεώσεων (όπως φαίνονται στην παραπάνω ερώτηση).

14. Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό;

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα ενταχθείτε ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση.

Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζεις με ακρίβεια το ποσό που δαπανάται σε ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα, γεγονός που σε βοηθά στον γενικότερο προϋπολογισμό των εξόδων σου.15. Με ποιο τρόπο μπορώ να εξοφλήσω το λογαριασμό μου;

Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται με τους παρακάτω τρόπους:

– Με Πάγια Τραπεζική Εντολή

– Μέσω e-banking

– Μέσω Phone-banking

– Στα ταμεία Συμβεβλημένων Τραπεζών

– Μέσω της υπηρεσίας EASY Pay της Τράπεζας Πειραιώς

Αναλυτικά, όλοι οι τρόποι πληρωμής αναφέρονται στην πίσω όψη του λογαριασμού.

16. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις Μετρήσεις;

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη Μέση και Υψηλή Τάση, υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).17. Τι χρονική διάρκεια έχει η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τους εναλλακτικούς παρόχους;

Η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αορίστου χρόνου εκτός αν πρόκειται για προσφορά με ορισμένη χρονική διάρκεια. Δικαιούσαι να την προσβάλεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πέρα από την εξόφληση των λογαριασμών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

18. Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος που πρέπει να απευθυνθώ;

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνείς απευθείας με το Κέντρο Βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής που ανήκει το ακίνητό σου. Η υπηρεσία διόρθωσης βλαβών προσφέρεται για όλο το 24ωρο πανελλαδικά.

19. Τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ);

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Προμηθευτής που υποχρεούται (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 114/2013 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 682//22.03.2013), η ΔΕΗ Α.Ε. ορίστηκε ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, για περίοδο πέντε (5) ετών.

Η υπαγωγή των πελατών στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου διενεργείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργειά τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας και καταβολή εγγύησης.20. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου;

Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (www.deddie.gr) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1 Ιανουαρίου έκαστου έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια έκαστου έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Καθώς όμως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr/el/upiresies/koinwniko-oikiako-timologioΗ ΥΠΕΡΟΧΗ KAI ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

Tα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες της GlobiLED έχουν τα εξής ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

LED υψηλής απόδοσης έως και 160 Lumen/Watt που επιφέρει μέχρι 93% εξοικονόμηση ενέργειας ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα προς αντικατάσταση

Προηγμένα συστήματα ψύξης (Heat Sink) από 100% Κράμα Αλουμινίου που εγγυάται την εξάλειψη δημιουργίας θερμότητας

Προσδόκιμο χρόνο ζωής των λαμπτήρων (50.000 ώρες) της τάξης των 12 ετών, το οποίο συνεπάγεται σημαντική μείωση εξόδων συντήρησης και ταχύτατη απόσβεση κόστους

Yψηλής ποιότητας τροφοδοτικά με μεγάλη ανοχή σε διακύμανση τάσης (τάση λειτουργίας μεταξύ 85–265V)

Καινοτόμους οπτικούς φακούς (Optics)

Θερμοκρασίες χρώματος που κυμαίνονται από 2700 έως και 6500 Βαθμούς Kelvin

Yψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI έως και 95%

Χαμηλή εκπομπή θερμότητας και μείωση του διοξειδίου του Άνθρακα Co2

5ετή ΕγγύησηΠιστοποιητικά ROHS. CE, EN standards

Αντικαταστήστε τα φωτιστικά της επιχείρησής σας με φωτιστικά τεχνολογίας LED, με κόστος από 9€/τμ και εξοικονομήστε τουλάχιστον 4 € το χρόνο για κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιχείρησης σας!

Εκμεταλλευτείτε σήμερα τις νέες λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία και μειώστε τους λογαριασμούς ρεύματος για φωτισμό κατά τουλάχιστον 95%!

Οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED (Light Emitting Diode, δηλαδή φωτοεκπέμπουσα δίοδος) έχουν εδώ και χρόνια κατακτήσει την αγορά φωτισμού σε εμπορικά καταστήματα, κτίρια γραφείων, ακόμα και κατοικίες.

Και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού:

Ένα σποτάκι LED των 5W φωτίζει το ίδιο με ένα κοινό σποτάκι ισχύος 30W

Τα LED δεν φθείρονται από τα πολλά αναβοσβησίματα, όπως φθείρονται οι κλασσικοί λαμπτήρες φθορισμού

Έχουν χρόνο ζωής που ξεπερνά τις 30.000 ώρες, χωρίς να εμφανίζουν καμία πτώση στην απόδοσή τους.

Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε κάτω από 2 έτη.

Επαγγελματικός Τομέας Εξοικονόμηση Ενέργειας


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ενέργεια στον τριτογενή τομέα (Ξενοδοχεία, Κτίρια Γραφείων, Καταστήματα, Νοσοκομεία, Σχολεία, Αθλητικά Κέντρα, Άλλα) αποτελεί σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους αυτού του τύπου των επιχειρήσεων. Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος για ηλεκτρισμό, θέρμανση, ψύξη, αερισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης μπορεί να ελεγχθεί και να συμβάλει στην μείωση του λειτουργικού κόστους, με τον κατάλληλο ενεργειακό σχεδιασμό, που απαιτεί μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτισης ενός σχεδίου δράσης και επιλογή των βέλτιστων τεχνολογικών και οικονομικών λύσεων. Βασικό κριτήριο επιλογής των λύσεων είναι η άμεση εφαρμοσιμότητα τους με ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος επένδυσης και την αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση και αποτελούνται από Οριζόντια μέτρα (Συλλογή ενεργειακών στοιχείων και προβλέψεων) και Εξειδικευμένα μέτρα ανά επιχείρηση.energy katigoriesΟι άρτιες και ενεργειακά βιώσιμες επαγγελματικές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα σύνθετο τεχνικό έργο, για την σωστή εκτέλεση του οποίου απαιτείται τεχνογνωσία, συνέπεια και επαγγελματισμός.

Η κατανόηση των αναγκών των χώρων και των επιθυμιών των χρηστών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχές αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την ευγένεια και την καθαριότητα των συνεργείων, διευκολύνουν την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα διατάραξης της συνεχούς λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση στους πελάτες της.

Η γκάμα των εργασιών είναι πολύ μεγάλη και δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του εξοπλισμού, των υλικών, καθώς και των συνεργείων. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους φορείς, ενώ οι συνεργάτες μας επιλέγονται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους. Την μελέτη και επίβλεψη του έργου αναλαμβάνουν μηχανικοί, άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι στον χώρο.

Η enefsys αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν σε μια ριζική ή μερική ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αλλά και στην εξαρχής κατασκευή νέων.

Δείτε επίσης…


Βιομάζα

Χρηματιστήριο Ρύπων

Οικιακές Ανεμογεννήτριες