Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η ασφάλεια που σου χρειάζεται για να νιώθεις ασφαλής πάντα και παντού!

Αν είστε Ταξιδιωτικός Πράκτορας, η ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση είναι το κατάλληλο Ασφαλιστήριο για να εξασφαλίσετε στους πελάτες – ταξιδιώτες που σας εμπιστεύονται ασφάλεια και σιγουριά. Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες σας παρέχοντας ασφάλεια χωρίς σύνορα. Προνοήστε και καλύψτε τους από κλοπή ή απώλεια χρημάτων, ατυχήματα, ξαφνικές ασθένειες και όλα όσα μπορεί να προκύψουν στο ταξίδι τους.

Επαγγελματικά ταξίδια και αναψυχής είναι η δική σας ειδικότητα. Κάντε τη διαφορά στα ταξίδια που οργανώνετε διάρκειας έως 30 ημερών και ξεχωρίστε στη φροντίδα των πελατών σας.

Καλύψεις:

 • Προσωπικό Ατύχημα
  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
   Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από Ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του το ποσό των 21.000€.
  • Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα
   Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 21.000€ σε περίπτωση που επέλθει Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του ασφαλισμένου, εξαιτίας Ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό της ανικανότητας.

   Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος ανέρχεται σε 240.000€ ανά ταξίδι συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους.

 • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας
  • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας
   Καλύπτονται οι Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και οι Δαπάνες Νοσηλείας του ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έως 30 ημέρες από την ημέρα του συμβάντος ή έως τη στιγμή που θα δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς για να ταξιδέψει.
  • Υγειονομική Μεταφορά
   – Σε περίπτωση Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή σε Νοσοκομείο, εφόσον το συμβάν δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο που συνέβη, έως το ποσό των 500€.
   – Εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του ασφαλισμένου, εξαιτίας συμβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς του από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, έως το ποσό των 500€.
 • Έξοδα Βοήθειας
  • Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής: Καλύπτονται τα εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του ασφαλισμένου και ενός ασφαλισμένου συνταξιδιώτη του, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή εισαγωγής μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο, και εφόσον η πρόγνωση νοσηλείας είναι άνω των 7 ημερών.
  • Συνοδός για Ανήλικα Τέκνα: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί να φροντίσει τα ανήλικα τέκνα που ταξιδεύουν μαζί του -εξαιτίας συμβάντος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού- καλύπτονται τα έξοδα συνοδού, ώστε να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο ασφαλισμένος και να συνοδεύσει τα ανήλικα μέλη της οικογένειας. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αλλαγής εισιτηρίων των ανηλίκων.
  • Αποστολή Φαρμάκων: Καλύπτονται τα έξοδα Αποστολής Φαρμάκων χρόνιας πάθησης του ασφαλισμένου στον τόπο του ταξιδιού, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά. Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.
  • Επαναπατρισμός:
   Α) Εισιτήριο Συνοδού Ασθενούς: Καλύπτεται ένα εισιτήριο με επιστροφή σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο ασφαλισμένος ώστε να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισμό του, εφόσον νοσηλεύεται και η πρόγνωση νοσηλείας είναι άνω των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες.
   Β) Ιατρικές Θεραπείες: Σε περίπτωση επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, μετά από νοσηλεία εξαιτίας Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού -και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε- η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για Ιατρικές Θεραπείες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επαναπατρισμού.
   Γ) Επαναπατρισμός Οικογένειας: Σε περίπτωση επαναπατρισμού του ασφαλισμένου ή της σορού του, καλύπτονται τα έξοδα για την επιστροφή της οικογένειάς του, εφόσον είναι επίσης ασφαλισμένοι.
  • Διακοπή Ταξιδιού: Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα έκτακτης επιστροφής και επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, εφόσον επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
   Το ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για τις ανωτέρω παροχές ανέρχεται σε 5.000€ ανά άτομο και ανά ταξίδι.
  • Επαναπατρισμός Σορού: Καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα επαναπατρισμού της σορού του ασφαλισμένου, λόγω θανάτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
  • Ιατρικές Συμβουλές: Σε περίπτωση συμβάντος κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, παρέχονται απεριόριστα οι παρακάτω υπηρεσίες:
   Α) Τηλεφωνικές Ιατρικές Συμβουλές: Παρέχονται Ιατρικές Συμβουλές μέσω τηλεφώνου στον ασφαλισμένο αλλά και στην οικογένειά του στο σπίτι του.
   Β) Επικοινωνία: Διερεύνηση, ενημέρωση και -όταν κρίνεται απαραίτητο- επικοινωνία με τους πλησιέστερους Ιατρούς, Ειδικευμένους Ιατρούς, Κέντρα Πρώτων Βοηθειών και Νοσοκομεία, καθώς και επικοινωνία με την οικογένεια του ασφαλισμένου.
 • Πρόσθετες παρχοές
  • Μεταβίβαση Μετρητών: Σε περίπτωση νομικής εμπλοκής ή απώλειας ή κλοπής χρημάτων του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα του μεταβιβάσει 1.000€ μετρητά για την εξυπηρέτησή του, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβίβασης.
  • Παροχή Πληροφοριών: Όταν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, διαπιστωθεί απώλεια ή κλοπή πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του, η Εταιρία θα του παρέχει πληροφορίες προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσης αυτών.
  • Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας: Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, καλύπτονται τα έξοδα επικοινωνίας του με την Εταιρία, από σταθερό τηλέφωνο, έως το ποσό των 300€.
 • Αποσκευές
  • Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών
   Καλύπτεται η Κλοπή ή η Απώλεια, από τον επίσημο μεταφορέα, των παραδοθέντων (checked-in) αποσκευών του ασφαλισμένου, καθώς και οι Υλικές Ζημίες αυτών λόγω έκρηξης, θραύσης ή πυρκαγιάς, έως το ανώτατο όριο 300€ ανά άτομο και έως 150€ ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών.
  • Καθυστέρηση Αποσκευών
   Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, έως το ποσό των 100€, για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας καθυστέρησης παράδοσης των checked-in αποσκευών του, μεγαλύτερης των 6 ωρών από την ώρα άφιξής του στον πρώτο τελικό προορισμό.