Αστική Ευθύνη

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος

Η Daedalus πρωτοστατεί στον κλάδο αυτό με μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις. Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης της Daedalus με ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση από τις εταιρείες, θα είναι δίπλα σας.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων / Συμβολαιογράφων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Μελετητών / Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ναυαγοσωστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Security

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ


Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους

 • Αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων (εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί των αρμόδιων αρχών και ειδικότερα για τις πισίνες πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο το ωράριο λειτουργίας τους, το μέγιστο και ελάχιστο βάθος τους και να τηρείται το ωράριο λειτουργίας τους).
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ.
 • Τροφική δηλητηρίαση με την προϋπόθεση ότι οι παθόντες είναι τουλάχιστον τρία (3) άτομα σε κάθε περιστατικό.
 • Αστική ευθύνη κλοπής για προσωπικά είδη πελατών μέχρι € 400 ανά δωμάτιο. Ημερησίως έως το τριπλάσιο του ανωτέρω ποσού για όλες τις ζημιές που τυχόν συμβούν την ίδια ημέρα. Το ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας δε μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των € 1.500. για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου κάλυψης όλα τα μέλη μιας οικογένειας θεωρούνται σαν ένας πελάτης.
 • Εργοδοτική αστική ευθύνη :
Σωματικές βλάβες ή/και θάνατος (ατομικό ατύχημα) 30.000€
Ομαδικό ατύχημα (σωματικές βλάβες) 60.000€
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης Εταιρίας 60.000€

Απαλλαγή: 300€ σε όλες τις περιπτώσεις

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σωματικές Βλάβες ή/και θάνατος (ατομικό ατύχημα) 100.000€ 150.000€
Υλικές Ζημιές 50.000€ 70.000€
Ομαδικό Ατύχημα (σωματικές & υλικές) 150.000€ 200.000€
Ετήσιο ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας 150.000€ 200.000€
Ετήσια ασφάλιστρα ανά κλίνη 3,5€ 3,90€

Σε περίπτωση εξάμηνης διάρκειας θα εισπράττεται το 80% του ετήσιου ασφαλίστρου

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας συνοδεύεται από ευθύνες. Ειδικά οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, τα μαγαζιά και οι χώροι καφεστίασης έως 100 τ.μ. πρέπει να έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες αποζημιώσεις μετά από ένα ατύχημα εργαζόμενου, μία φωτιά, την τροφική δηλητηρίαση πελατών ή παρόμοιες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα που σχεδίασε η Υδρόγειος και παρέχει στους πελάτες της η Daedalus:

 • Καλύπτει την αστική ευθύνη με δύο διαφορετικά συμβόλαια. Στην πρώτη περίπτωση καλύπτονται: 1) σωματικές βλάβες/θάνατος κατά άτομο: 25.000, 2) ομαδικό ατύχημα: 50.000, 3) σύνολο ευθύνης εταιρείας: 50.000 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση καλύπτονται: 1) σωματικές βλάβες/θάνατος κατά άτομο: 50.000, 2) ομαδικό ατύχημα: 100.000, 3) σύνολο ευθύνης εταιρείας: 100.000 ευρώ
 • Παρέχει το πρόγραμμα «Γέφυρα Ζωής» που εξασφαλίζει α) Οικονομική υποστήριξη οικογένειας σε περίπτωση απώλειας του κυρίως ασφαλισμένου από ατύχημα, με παροχή κεφαλαίου €5.000, β) Επείγουσα Αερομεταφορά, με συνοδεία ιατρού, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος, γ) Μεταφορά με ασθενοφόρο σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το ΕΚΑΒ, δ) 24ωρο Συντονιστικό Κέντρο Βοήθειας. Συμβουλές για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος ατυχήματος ή ασθένειας, πληροφορίες για εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία κ.ά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / TOUR OPERATORS


Με το πρόγραμμα ασφάλισης των ταξιδιωτικών πρακτόρων της Υδρογείου που παρέχει η Daedalus θα εξασφαλίσετε την κάλυψη της Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης που προβλέπει ο Νόμος 339/96 περί οργανωμένων ταξιδίων. Διασφαλίστε πως αν συμβεί ένα ατύχημα ή ζημία στους πελάτες από πράξεις ή παραλείψεις του πράκτορα θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις αποζημιώσεις για υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες ή οικονομικές απώλειες των ταξιδιωτών που θα προκύψουν κατά το ταξίδι. Επίσης το πρόγραμμα καλύπτει και το κόστος για ενδεχόμενο επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση που η εταιρεία που έχει αναλάβει την οργάνωση του ταξιδιού πτωχεύσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ
Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 50.000€ 75.000€ 100.000€
Υλικές ζημιές κατ’ άτομο 50.000€ 75.000€ 100.000€
Ομαδικό συμβάν για Σωματικές Βλάβες & Υλικές ζημιές 100.000€ 150.000€ 200.000€
Οικονομικές απώλειες ανά συμβάν 10.000€ 15.000€ 20.000€
Οικονομικές απώλειες για όλη την ασφαλιστική περίοδο 10.000€ 15.000€ 20.000€
Επαναπατρισμός ανά ταξιδιώτη λόγω πτώχευσης του Tour Operator 800€ 900€ 1.000€
Επαναπατρισμός λόγω πτώχευσης του Tour Operator ανά συμβάν και για όλη την ασφαλιστική περίοδο 800€ 900€ 1.000€
Για μικτές αμοιβές επαγγελματία ή επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €100.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€
Ετήσια Ασφάλιστρα 150€ 200€ 250€ 300€
Για μικτές αμοιβές επαγγελματία ή επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών από €100.001 – €200.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€
Ετήσια Ασφάλιστρα 150€ 200€ 250€ 300€

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / TOUR OPERATORS


Τα τεχνικά Επαγγέλματα σχετίζονται με την καθημερινότητα των ανθρώπων και τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες προκύπτουν από την εργασία, τις πράξεις ή την αμέλεια ενός τεχνικού επαγγελματία μπορεί να οδηγήσουν σε αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Συντηρητές Καυστήρων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς κλάδους έρχονται συχνά αντιμέτωποι με ευθύνες έναντι τρίτων, που προκλήθηκαν από την εργασία τους. Το πρόγραμμα της Υδρογείου που παρέχει η Daedalus απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως και €200.000 και τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 150 ευρώ ετησίως.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Αποκτήστε ένα πρόγραμμα που παρέχει πλήρη προστασία σε επίπεδο αστικών ευθυνών στους φαρμακοποιούς, καλύπτοντας αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρξει λάθος στην παρασκευή ενός σκευάσματος ή που δοθεί λάθος φάρμακο. Τα λάθη και οι παραλείψεις κοστίζουν και μπορούν να σας εμπλέξουν σε πολύχρονες νομικές διαμάχες. Για αυτό και το πρόγραμμα καλύπτει μεταξύ άλλων δαπάνες 3.000 ευρώ για τις διαφορές που θα χρειαστεί να λύσετε μέσω του δικαστικού συστήματος.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ’ άτομο 25.000€ 30.000€ 45.000€
Υλικές Ζημίες 10.000€ 15.000€ 20.000€
Ομαδικό Ατύχημα 50.000€ 60.000€ 90.000€
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας 60.000€ 80.000€ 100.000€
Νομική Προστασία 3.000€ 3.000€ 3.000€
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»


Η επιστήμη της Ιατρικής σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή και το ενδεχόμενο να υπάρξουν λάθη, παραλείψεις και αγωγές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ένα περιστατικό από τη διακομιδή του μέχρι και το τέλος της νοσηλείας του είναι πάντα υπαρκτό.

Η Υδρόγειος δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ευέλικτο πρόγραμμα για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης ιατρών.

Το πρόγραμμα «Ασκληπιός» που παρέχεται από την Daedalus προσφέρει κάλυψη με ιδιαίτερα διευρυμένα όρια για ιατρούς των περισσότερων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων μαιευτήρων, αναισθησιολόγων, γαστρεντερολόγων, ακτινολόγων, οδοντιάτρων και ορθοδοντικών, ακόμη και χειρουργών.

Με το συμβόλαιο καλύπτονται:

 • Ευθύνες του ιατρού για σωματικές βλάβες σε τρίτους ή θάνατο από αμέλεια, ιατρικό λάθος, ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του και στο πλαίσιο της ειδικότητάς του.
 • Περιπτώσεις άμεσης ανάγκης κατά τις οποίες ο ιατρός καλείται να παράσχει πρώτες βοήθειες, πέραν της ειδικότητάς του.
 • Διευρυμένα όρια κάλυψης: Το Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ιατρών «Ασκληπιός» σας δίνει την ευελιξία να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, προσφέροντας διευρυμένα όρια κάλυψης, ανά περιστατικό και ετησίως, από €50.000 έως και €1.000.000.
 • Προαιρετικά παρέχεται η Νομική Προστασία του ιατρού, που προσφέρει κάλυψη δικηγορικών αμοιβών / δικαστικών δαπανών για την επίλυση υποθέσεων που ακολουθούν τη νομική οδό, έως €3.000.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ


Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλιστικής προστασίας που καλύπτει τις ανάγκες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δημιούργησε η Υδρόγειος και παρέχεται μέσω της Daedalus.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιόκτητα σχολεία και εκπαιδευτήρια, προσφέροντας εξασφάλιση των μαθητών και σπουδαστών τους από κάθε είδους ατυχήματα στους χώρους και τις δραστηριότητες του σχολείου.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς, σχολεία, φροντιστήρια, σχολές, ακόμη και νηπιακούς / βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την ασφάλιση παιδιών άνω των 2 ετών. Προσφέρει πλήρη κάλυψη για ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου / εκπαιδευτηρίου (ώρες διδασκαλίας και διαλείμματα) καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών ή άλλων δραστηριοτήτων υπό την επίβλεψη του σχολείου / εκπαιδευτηρίου.
Διατίθεται σε τρία εναλλακτικά συμβόλαια που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν το ύψος των καλύψεων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του εκπαιδευτηρίου τους.

Μέσα από το πρόγραμμα μπορούν να ασφαλιστούν και οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα το προσωπικό του εκπαιδευτηρίου. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα να επεκταθούν οι καλύψεις και μία ώρα πριν και μετά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών από τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της Daedalus για να σας αναλύσει όλες τις παραμέτρους και να δείτε ποιο συμβόλαιο σας καλύπτει.

Καλύψεις


Μόνιμη ολική & μερική ανικανότητα από ατύχημα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Καλύπτεται η περίπτωση μόνιμης (ολικής ή μερικής) ανικανότητας του ασφαλισμένου από ατύχημα, εφόσον η ανικανότητα επέλθει αμέσως ή εντός δύο χρόνων μετά το ατύχημα.
 • Στην περίπτωση ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο Σχέδιο (Α’/Β’/Γ’).
 • Σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό του ανωτέρω ποσού, ανάλογα με το βαθμό / σοβαρότητα της ανικανότητας όπως περιγράφεται στον πίνακα ανικανοτήτων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΣΧΕΔΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ B ΣΧΕΔΙΟ Γ
6.000€ 12.000€ 18.000€

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Σε περίπτωση ατυχήματος καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό, ανάλογα με το επιλεγμένο Σχέδιο (Α’/ Β’/Γ’), για την κάλυψη των πραγματικών εξόδων που πραγματοποιούνται εντός και εκτός νοσοκομείου (νοσηλευτικών, φαρμακευτικών, ιατρικών, όπως ακτινογραφίες, εξετάσεις, κ.λπ.)
ΣΧΕΔΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ B ΣΧΕΔΙΟ Γ
300€ 400€ 600€

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου καταβάλλεται σε αυτόν ημερήσιο επίδομα, ανάλογα με το επιλεγμένο Σχέδιο (Β’/Γ’), για κάθε ημέρα παραμονής του στο νοσοκομείο και έως 30 ημέρες.
ΣΧΕΔΙΟ B ΣΧΕΔΙΟ Γ
15€ 25€

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Ιατρικά μηχανήματα

Συστήματα φωτοσύνθεσης και γραφικών τεχνών

Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις

Εξοπλισμός ραδιοτηλεοπτικών studio κ.ά.

Το συμβόλαιο παρέχει ασφαλιστική προστασία κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ζημίες από:

Βλάβες κατά τη λειτουργία.

Κακό χειρισμό.

Πτώση και θραύση.

Σεισμό, υγρασία, νερό και καιρικά φαινόμενα.

Πυρκαγιά, κεραυνό, βραχυκύκλωμα.

Κακόβουλες ενέργειες, απεργίες, οχλαγωγίες, κ.ά.

Συμπληρωματικά μπορούν επίσης να καλυφθούν:

Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων αποθηκευμένων σε cd, δισκέτες, κτλ. που χάθηκαν λόγω βλάβης.

Αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. έξοδα ενοικίασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντικατάστασης) μετά από ζημία σε ηλεκτρονικά μηχανήματα που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της.

Κίνδυνοι μεταφοράς.

Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασίας πολλών επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ιατρεία και εταιρείες κάθε κλάδου υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μεγάλου κόστους. Το πρόγραμμα ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Υδρογείου Ασφαλιστικής προσφέρει πρακτικά απεριόριστη κάλυψη για κάθε είδους απρόοπτες και αιφνίδιες ζημιές (εκτός μόνο συγκεκριμένων κατονομαζόμενων περιπτώσεων), οι οποίες ενδέχεται να συμβούν στα ηλεκτρονικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας.

«MEGA ΕΡΓΟ»-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ


Την πλήρη ασφαλιστική προστασία των εργολάβων εξασφαλίζει το πρόγραμμα «MEGA ΕΡΓΟ»-Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου της Υδρογείου Ασφαλιστική.

Το συμβόλαιο έχει διαμορφωθεί με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες όσων αναλαμβάνουν έργα και καλύπτει απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες και υλικές ζημίες στο έργο, που δημιουργούνται είτε από ανθρώπινο λάθος είτε από δόλο είτε από φυσικές καταστροφές.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της Daedalus για να σας ενημερώσει.

Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους.

Πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετό.

Σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση.

Ανθρώπινα λάθη, αμέλεια.

Κακόβουλη ενέργεια τρίτων.

Πέρα από τις ζημιές το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει και την αστική ευθύνη του εργολάβου προς τρίτους:

Καλύπτεται και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη προς τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο υπό κατασκευή έργο, εντός του εργοταξίου, για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ. τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, ζημίες σε όμορα κτίρια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες κατασκευής του έργου.

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Ασφαλιστική κάλυψη σε τρία επίπεδα μπορούν να παρέχουν τα προγράμματα της Υδρογείου Ασφαλιστικής σε ιδιοκτήτες καταστημάτων καφεστίασης –όπως εστιατόρια, καφετέριες, fast food, ταβέρνες, snack bar κ.λπ.– καθώς και παρασκευής και πώλησης τροφίμων, όπως παντοπωλεία, φούρνους, κ.λπ. Ασφαλίζεται α) κτίριο, περιεχόμενο, εξοπλισμός, β) αστικές ευθύνες και γ) προσωπικό ατύχημα.

Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα μπορούν επίσης να επωφεληθούν με έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του οχήματός τους.

Α) Ολοκληρωμένη Ασφάλιση Επιχείρησης στο πρόγραμμα “MEGABUSINESS”

Το πρόγραμμα MEGABUSINESS αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης της επιχείρησης. Σε ένα μόνο συμβόλαιο συνδυάζονται πολλαπλές καλύψεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, κάθε είδους υλικές ζημιές και διάφορες δαπάνες που προκύπτουν από αυτές (φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, πράξεις βίας, θραύσεις κρυστάλλων, διαρροή νερών, κ.ά.), αστικές ευθύνες έναντι τρίτων ακόμη και παροχή οικονομικής υποστήριξης σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης. Επιπλέον το πρόγραμμα:

 • Αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο για κτίριο, βελτιώσεις, πάγιο εξοπλισμό καθώς και σε τρέχουσα πραγματική αξία για το περιεχόμενο.
 • Περιλαμβάνει προστασία υπασφάλισης για την κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα/ εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο στην Daedalus.Β) Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου

Καλύπτεται η αστική ευθύνη για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων στο χώρο του καταστήματος / επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ομαδικών ατυχημάτων και τροφικής δηλητηρίασης (άνω των 3 ατόμων ανά περιστατικό).

 • Σωματικές Βλάβες ανά άτομο €10.000
 • Υλικές Ζημιές €50.000
 • Ομαδικό Ατύχημα €15.000
 • Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας €15.000

Γ) Προσωπικό Ατύχημα Ιδιοκτήτη – Επιχειρηματία

 • Θάνατος από ατύχημα €30.000
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα €30.000
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό του κεφαλαίου θανάτου / μόνιμης ολικής ανικανότητας βάση της σοβαρότητας / βαθμού της ανικανότητας, όπως αναφέρεται στον πίνακα όρων ασφάλισης)
 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Ατυχήματος έως €600
Ασφάλιστρα Προγραμματος – Παράδειγμα Τιμολόγησης
Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται ανάλογα με την επιλογή κεφαλαίου κάλυψης κτιρίου και περιεχομένου επιχείρησης.
Ενδεικτικά:
Για Κτίριο / Βελτιώσεις € 100.000(x0.90‰) 90€
Για Εξοπλισμό / Εμπορεύματα € 50.000(x2.80‰) 140€
Ετήσια Συνολικά Ασφάλιστρα Προγράμματος 230€

Κλείστε ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο της Daedalus για να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για εσάς.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Εξειδικευμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεγάλων ή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων έχει σχεδιάσει η Υδρόγειος Ασφαλιστική και παρέχονται μέσω της Daedalus:

Α) Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων / Ενοικιαζόμενων Δωματίων απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) έως €1.000.000. Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλύψεων που εξασφαλίζουν την επιχείρηση έναντι των πλέον συνηθισμένων παραγόντων που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της, μεταξύ άλλων, φωτιά, φυσικά φαινόμενα και διαρροές νερών, κλοπή και διάφορες ζημίες στο κτίριο και τον εξοπλισμό του.Β) Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) άνω του €1.000.000. Προσφέρει ανώτερα όρια κάλυψης και διευρυμένη προστασία που, εκτός από τις παραπάνω καλύψεις, περιλαμβάνει: συμπληρωματικά έξοδα μετά από ζημία (π.χ. για την απομάκρυνση ερειπίων, αμοιβές μηχανικών / αρχιτεκτόνων, κ.α.), αλλοίωση αναλώσιμων εμπορευμάτων, αστικές ευθύνες προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς και από νερά, κ.α.
Και στα δύο προγράμματα προσφέρεται ως προαιρετική η Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο στην Daedalus.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΝΗΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


Ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικών ευθυνών έχει δημιουργήσει για τα μέλη των κυνηγετικών συλλόγων η Μινέττα Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα που διατίθεται μέσω της Daedalus καλύπτει την αστική ευθύνη των  ασφαλισμένων  κυνηγών, μελών του κυνηγετικού συλλόγου για  σωματικές βλάβες ή/και  υλικές ζημιές που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την ερασιτεχνική άσκηση του κυνηγιού με τα νόμιμα συνήθη μέσα, σύμφωνα με το «Νόμο περί Θήρας» όπως εκάστοτε ισχύει. Απολάυστε το αγαπημένο σας σπορ με ασφάλεια και ασφάλιση.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ-ΘΕΑΤΡΩΝ


Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και των πελατών της επιχείρησης κατά την παραμονή τους στον ασφαλισμένο χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση, εφόσον αυτή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως αίθουσα κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ


Οι χώροι που φιλοξενούν παιδιά χρήζουν πάντα αυξημένων κανόνων προστασίας και ασφάλειας. Ταυτόχρονα καλό είναι να διαθέτουν ασφαλιστική προστασία για αστικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία τους. Με το πρόγραμμα της Μινέττα καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του  (περιλαμβανομένων και των προστιθέντων από τον ασφαλισμένο νηπιαγωγών, παιδαγωγών και καλλιτεχνών), για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, περιλαμβανομένων και των πελατών της επιχείρησης κατά την παραμονή τους στον ασφαλισμένο χώρο, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση, εφόσον αυτή λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως παιδότοπος.Μιλήστε με έναν συνεργάτη της Daedalus για να σας προτείνει τη λύση που ταιριάζει σε εσάς.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Η παραγωγή και η διάθεση ενός προϊόντος κρύβει κινδύνους και ενδέχεται σε ένα προϊόν ελαττωματικό να προκύψουν αξιώσεις από ζημίες που θα υποστούν τρίτοι. Στο πρόγραμμα ασφάλισης “Αστικής Ευθύνης Προιόντος” της Μινέττα, το οποίο διατίθεται από την Daedalus, καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους που κατανάλωσαν ή χρησιμοποίησαν ελαττωματικό προϊόν το οποίο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, παράχθηκε ή διανεμήθηκε από αυτόν στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Το πρόγραμμα “Αστική Ευθύνη από διαφημιστικές πινακίδες” της Μινέττα παρέχει ασφαλιστική προστασία έναντι της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη ή του έχοντος την εκμετάλλευση διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών νόμιμα εγκατεστημένων ή ευρισκομένων σε δρόμους ή σε ταράτσες κτιρίων, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, θα προκληθούν σε τρίτους. Επικοινωνήστε με την Daedalus για να ενημερωθείτε για το κόστος του προγράμματος και τις παροχές του.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ


Σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις αλλά κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου του ασφαλιστηρίου αυτού, η παρεχόμενη κάλυψη επεκτείνεται  ώστε  να συμπεριλάβει απαιτήσεις τρίτων για ζημιές σε υπόγειες καλωδιώσεις ή/και σωληνώσεις ή σε άλλες εγκαταστάσεις και δίκτυα  Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) και ιδιωτικών εταιριών τηλεπικοινωνιών, που είναι συνέπεια των ασφαλισμένων κατασκευαστικών εργασιών.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου που έχει σχεδιάσει η Μινέττα. Το πρόγραμμα καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου και των υπαλλήλων του/προστιθέντων του για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά και με αφορμή την εργασία τους στην ασφαλισμένη επιχείρηση. Επικοινωνήστε με την Daedalus για να μιλήσετε με εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Δείτε επίσης…


Για την Υγεία μου

Για το ταξίδι μου

Για το αυτοκίνητό