FINTECH

Το μέλλον των τραπεζών δεν είναι για τις τράπεζες

Χρειάστηκαν χρόνια για να κατανοήσουμε το απόσπασμα του Μπιλ Γκέιτς,

“Banking is necessary, but banks are not.”

Το είπε το 1994, και γίνεται αλήθεια. Αυτή η δήλωση ήταν δύσκολο να γίνει κατανοητή το 1994, όταν το fintech δεν ήταν δημοφιλές. Ωστόσο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς τράπεζες. Έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή μας ζωή. Η καθημερινή μας ζωή και οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να σταματήσουν χωρίς τράπεζες.

Η Fintech, τεχνολογικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρέχει πολλές τραπεζικές υπηρεσίες που μπορούν να ανταγωνιστούν τις τράπεζες. Η Fintech θεωρείται επίσης ως διαταραχή των τραπεζών. Ορισμένες εταιρείες fintech κατάφεραν να αποκτήσουν πελάτες. Ορισμένοι τραπεζικοί πελάτες έχουν επίσης μεταναστεύσει από τις τράπεζες στο Fintech.

Ωστόσο, η ικανότητα της fintech να διαταράξει τον τραπεζικό τομέα είναι περιορισμένη. Η Fintech είναι μια βρεφική βιομηχανία και χρειάζεται αρκετό χρόνο για να αποδείξει ότι οι υπηρεσίες της είναι εξίσου καλές και ασφαλείς με αυτές των τραπεζών. Οι κανονισμοί περιορίζουν την ονομαστική αξία των συναλλαγών μέσω πλατφορμών Fintech για λόγους ασφάλειας και προστασίας των πελατών.

Οι τράπεζες μπορούν να αντισταθούν και να προσπαθήσουν να υπερέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό υιοθετώντας ανοιχτές τραπεζικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Application Programming Interface (API), την ψηφιακή τραπεζική και άλλες στρατηγικές.

Οι μελλοντικοί χρηματοοικονομικοί πελάτες θα είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και επιθυμούν να έχουν απλές, γρήγορες και φθηνές υπηρεσίες. Είναι χιλιετίες που θέλουν να έχουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν κατανοητά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι το αντίστροφο.

Ο λόγος για την καθιέρωση του fintech είναι η αντίληψη ότι η ενδιάμεση λειτουργία είναι ακριβή στερείται της ικανότητας εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι μαζικά προϊόντα, με εξαίρεση την προσωπική τραπεζική, η οποία εξυπηρετεί άτομα με υψηλή αξία.

Η τεχνολογία μπορεί να χαλάσει τους τακτικούς πελάτες με σχετικά χαμηλό κόστος. Το φαγητό μπορεί να παραδοθεί στην πόρτα σας με λιγότερη προσπάθεια από το να το αγοράσετε μόνοι σας. Οι υπηρεσίες χαλάρωσης παρέχουν υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης από σημείο σε σημείο με υψηλή απόδοση. Πλατφόρμες με εξελιγμένες μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να προβλέψουν τις ανάγκες μας και να εξοικονομήσουν χρόνο αναζήτησης πελατών. Εν ολίγοις, οι αναμενόμενες υπηρεσίες θα είναι σε πραγματικό χρόνο.

Το Banking είναι μια άκαμπτη επιχείρηση με πληθώρα διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσετε. Ως εκ τούτου, θα ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν ευέλικτα προϊόντα ή ειδικά προϊόντα.

Χρησιμοποιώντας τις αρχές της κοινωνικής χρηματοδότησης, η fintech επιτρέπει την παροχή πιο προσαρμοσμένων υπηρεσιών σε σχετικά χαμηλές τιμές. Ο εκδημοκρατισμός των οικονομικών είναι δυνατός χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να κάνει κλάσματα και να διανείμει το κόστος σε τεράστιο αριθμό πελατών.

Θα επιδιώξουν έλξη μέσω μεγάλων δεδομένων για συναλλαγές πελατών και ψηφιακά κομμάτια. Αυτή η πηγή μεγάλων δεδομένων θα μπορούσε να είναι ο νέος θησαυρός επειδή θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας νέος τρόπος για να διαβάσετε τη συμπεριφορά, τα προφίλ και τον τρόπο ζωής των πελατών. Θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση στρατηγικών για περαιτέρω και μεγαλύτερες υπηρεσίες.

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση, οι ανάγκες των πελατών παραμένουν οι ίδιες. Οι πελάτες και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται τραπεζικούς λογαριασμούς και διαχείριση μετρητών. Μπορεί επίσης να χρειάζονται ασφάλιση και κάλυψη των ακινήτων τους, των επιχειρηματικών κινδύνων και των ίδιων. Τέλος, χρειάζονται επενδύσεις για να κάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πιο παραγωγικά.

Προηγουμένως, αυτές οι ανάγκες εξυπηρετούνταν από διαφορετικά επιχειρηματικά κανάλια. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από διαφορετικές οντότητες βασίζονται σε διαφορετικά σύνολα κανόνων και κανονισμών. Αυτοί είναι τρεις ισχυροί, ειδικοί νόμοι για κάθε τομέα και είναι σχεδόν αδύνατον να επικαλυφθούν.

Είναι δυνατός ο συνδυασμός προϊόντων. Ωστόσο, μια συγχώνευση προϊόντων εξακολουθεί να είναι μαζικό προϊόν και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Όλοι οι πελάτες και οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια τους χρησιμοποιώντας διάφορες πλατφόρμες, καθώς κάθε πλατφόρμα είναι ικανή μόνο για περιορισμένο σκοπό.

Για να διαχειριστεί έναν λογαριασμό σε μια τράπεζα, ένας πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή της τράπεζας και πρέπει να μεταβεί σε μια άλλη εφαρμογή για συναλλαγή με άλλη τράπεζα. Εάν θέλουν να αγοράσουν ασφάλιση, πρέπει να στραφούν σε διαφορετική εφαρμογή, όπως και με τις επενδύσεις.

Οι μελλοντικές εφαρμογές ενδέχεται να είναι σε θέση να χειρίζονται τα πάντα χωρίς προβλήματα. Όλες οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να εκτελεστούν με πρακτικό τρόπο. Ένα «οικονομικό σούπερ μάρκετ» μπορεί να είναι ο σωστός τρόπος για να αναφερθείτε σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

Μεμονωμένοι πελάτες και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και αν είχαν πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, θα μπορούσαν εύκολα να περιηγηθούν στους λογαριασμούς τους χρησιμοποιώντας μία πλατφόρμα. Θα μπορούσαν να εκτελέσουν απλή διαχείριση ρευστότητας και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας αυτή την σούπερ εφαρμογή.

Η εξελιγμένη υποδομή πληροφορικής, όπως το API και το 5G έρχεται σύντομα, μας επιτρέπει να έχουμε συνδέσεις δικτύου από-προς-κεντρικό υπολογιστή και να εκτελούμε αυτές τις εργασίες εύκολα.

Ο πρώτος σύγχρονος τραπεζικός νόμος του έθνους, ο οποίος εκδόθηκε το 1992 και τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 1997 και του 1998, έχει καταστεί άνευ αντικειμένου με πολλούς όρους.

Ένα παράδειγμα των ξεπερασμένων άρθρων στην τραπεζική πράξη είναι ο κανονισμός για τα δίκτυα καταστημάτων. Αυτή η πράξη δεν αναγνωρίζει τραπεζικά δίκτυα χωρίς υποκατάστημα ή πλήρως ψηφιακά υποκαταστήματα, δεδομένου ότι εξετάζει μόνο φυσικά υποκαταστήματα. Με την απουσία εικονικής ρύθμισης κλάδου, οι ψηφιακοί κλάδοι πρέπει να χρησιμοποιούν άδειες δραστηριοτήτων ψηφιακού προϊόντος.

Για το λόγο αυτό, οι λειτουργίες των ψηφιακών κλάδων είναι πιο περιορισμένες από εκείνες των φυσικών κλάδων. Η ψηφιακή τραπεζική μόνο δεν αναφέρεται στην πράξη. Αυτό θα καθιστούσε δύσκολη τη διαμόρφωση κανονισμών αδειοδότησης και άλλων μέτρων προληπτικής εποπτείας.

Δεν είναι σαφές εάν η ψηφιακή τραπεζική μόνο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κανονική τραπεζική ή εάν πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα στον κλάδο. Η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (OJK) θα μπορούσε να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιακή τραπεζική, αλλά θα ήταν μόνο ένα προσωρινό μέτρο για την κάλυψη του ρυθμιστικού κενού.

Ο τραπεζικός νόμος περιέχει σαφώς σαφείς διατάξεις σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται από τις τράπεζες. Αυτές οι περιοχές είναι πολύ σαφείς και οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν αυτές τις δραστηριότητες. Απαγορεύεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων και η συμμετοχή σε επενδυτικές δραστηριότητες.

Εφόσον η πλατφόρμα διαθέτει τραπεζική άδεια, μπορεί να λειτουργεί μόνο ως τράπεζα βάσει του τραπεζικού νόμου. Εάν η τράπεζα πρόκειται να εργαστεί ως χρηματοοικονομικό σούπερ μάρκετ, θα απαιτούσε άδεια πέραν της τραπεζικής άδειας.

Παρόμοια με τους τραπεζικούς περιορισμούς, οι δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βάσει των νόμων περί ασφαλίσεων και κεφαλαιαγορών είναι επίσης πολύ ακριβείς και περιορισμένες. Έτσι, στο ινδονησιακό νομικό πλαίσιο, η έννοια «πέρα από τις τραπεζικές συναλλαγές» πρέπει να έχει τη μορφή ενός νέου καθεστώτος αδιαθέτησης.

Για να αντιμετωπίσει την καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η OJK εξέδωσε τον κανονισμό αριθ. 13/2018 της OJK. Αυτός ο κανονισμός για την ομπρέλα αναμένει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θα έρθει στον Ινδονησιακό χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό το νέο είδος χρηματοοικονομικής οντότητας, η λεγόμενη οντότητα ψηφιακής χρηματοοικονομικής καινοτομίας, θα μπορούσε να λειτουργεί ως αθροιστής διαφορετικών ειδών πλατφορμών ως μέλη του.

Φαίνεται ότι αυτό είναι επίσης ένα προσωρινό μέτρο όταν η επιχειρηματική κλίμακα μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι σχετικά μικρή. Εάν η πλατφόρμα γίνει αρκετά μεγάλη, με μεγάλη έκθεση στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η κυβέρνηση θα πρέπει να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική για να αντιμετωπίσει αυτήν τη μελλοντική μορφή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αναμένεται ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο νόμος για την ψηφιακή καινοτομία θα καλύψει την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού ρυθμιστικού ιδρύματος.

Πηγή: https://www.thejakartapost.com/