ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

insurance

Oι κόποι μιας ζωής θα πρέπει να επενδύονται με σύνεση και προγραμματισμό, ώστε να αποτελέσουν αργότερα το εχέγγυο για μία καλύτερη ζωή, χωρίς αβεβαιότητα και ανασφάλεια.

Η ‘’Wise Daedalus Agents’’ σας προτείνει ένα επενδυτικό πρόγραμμα , που έχει σαν σκοπό τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της αποταμίευσης ή της σύνταξης σας .

Η επιλογή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων γίνεται ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσης είναι μέσο-μακροπρόθεσμος .

Απευθύνεται σε εσάς που προνοείτε για το μέλλον, που αναζητάτε τρόπο να χρηματοδοτήσετε τα σχέδια σας :

 • για μια καλύτερη ζωή
 • για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής σας
 • για την ενίσχυση της σύνταξής σας
 • για τις σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών σας
 • για κάλυψη οποιασδήποτε οικονομικής μελλοντικής ανάγκης απρόοπτης ή μη

Πώς λειτουργεί το Πρόγραμμα ;

 •  Εσείς επιλέγετε το ποσό που θα αποταμιεύετε κάθε τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο .

Η ελάχιστη καταβολή είναι 500€ ετησίως

 • Εάν επιλέξετε εφάπαξ καταβολή, το ελάχιστο ποσό είναι 800€ ετησίως
 •  Εσείς ορίζετε τη διάρκεια των αποταμιεύσεων σας, με ελάχιστη δυνατή τα 10 έτη

ΕΥΕΛΙΞΙΕΣ :

 •  Δυνατότητα αλλαγής την επενδυτικής σας επιλογής , όσο συχνά θέλετε (τις 3 πρώτες φορές ετησίως χωρίς επιβάρυνση)
 • Δυνατότητα ενίσχυσης των αποταμιεύσεων σας με επιπλέον καταβολές, εάν και όταν έχετε την οικονομική δυνατότητα
 •  Δυνατότητα ρευστοποίησης ενός μέρους από το αποταμιευμένο κεφάλαιό σας, αν παρουσιαστεί ανάγκη ή ακόμη και το σύνολό του

ΟΦΕΛΗ:

 • Τεχνογνωσία, αξιοπιστία.
 • Πολύ υψηλά ποσοστά επένδυσης από τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου και χαμηλά έξοδα διαχείρισης, προς όφελός σας
 •  Χαμηλό ποσό αποταμίευσης. Με μόνο € 500 το χρόνο, σας δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στις διεθνείς χρηματαγορές, προσφέροντάς σας διασπορά του επενδυτικού ρίσκου και δυνατότητα υψηλών αποδόσεων
 •  Αποταμίευση με δυναμική. Σας προτρέπει να αποταμιεύετε τα χρήματά σας για τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντάς σας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών της αγοράς
 • Ευελιξία στη διαβάθμιση του επενδυτικού ρίσκου. Τοποθετείστε ανάλογα με το επενδυτικό σας προφίλ
 •  Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης. Τοποθετείστε ανάλογα με τις ανάγκες σας, τον οικονομικό σας προγραμματισμό και τις διακυμάνσεις των αγορών
 • Εξομάλυνση των διακυμάνσεων που παρουσιάζουν οι αγορές, μέσω των τακτικών καταβολών σας που επενδύονται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών
 • Ευελιξία αλλαγής επένδυσης χωρίς κόστος. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του επενδυτικού σας προσανατολισμού οποτεδήποτε, με στόχο τόσο την καλύτερη δυνατή απόδοση των κεφαλαίων σας, όσο και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από πιθανές οικονομικές κρίσεις σε τοπικό και Διεθνές επίπεδο. Οι 3 πρώτες μετατροπές ετησίως γίνονται ΔΩΡΕΑΝ
 • Έκτακτες καταβολές. Πέραν των πάγιων καταβολών σας, μπορείτε μετά το τέλος του 3ου χρόνου να ενισχύετε τον λογαριασμό σας με επιπλέον ποσά
 • Εξαγορά. Μετά το τέλος του πρώτου χρόνου μπορείτε να ρευστοποιήσετε το συμβόλαιό σας
 •  Προστασία προγραμματισμένων καταβολών. Σας προστατεύει σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των καταβολών σας, λόγω ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Το συμβόλαιό σας συνεχίζει να πληρώνεται από την εταιρεία μας μέχρι τη λήξη του
 • Εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας άτομα σε περίπτωση ατυχούς γεγονότος (απώλειας ζωής) παρέχοντας τους και κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης που το κεφάλαιο δεν έχει ακόμη αποδώσει, εγγύηση ενός ελάχιστου ποσού
 • Τακτική ενημέρωση για την πορεία της επένδυσης σε ετήσια βάση μέσω ενημερωτικής επιστολής και από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.