Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Στην καθημερινότητα μπορεί να συμβούν διάφορα περιστατικά, για τα οποία ένας οικογενειάρχης μπορεί να θεωρηθεί «υπεύθυνος». Τότε θα πρέπει να πληρώσει την ζημιά!

Τέτοια καθημερινά περιστατικά είναι για παράδειγμα η πτώση μιας γλάστρας ή άλλου αντικειμένου από το μπαλκόνι σε έναν άνθρωπο ή σταθμευμένο/κινούμενο όχημα, η επίθεση του σκύλου του ή του σκύλου της οικογένειας σε τρίτο άνθρωπο με πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, η μπάλα των παιδιών να σπάσει μια τζαμαρία ακινήτου ή ακινήτου ιδιοκτησίας τρίτου, ένας επισκέπτης να γλιστρήσει στο βρεγμένο ή γυαλισμένο πάτωμα, μια τροφική δηλητηρίαση επισκεπτών κατά την διάρκεια μιας οικογενειακής γιορτής και άλλα αναπάντεχα περιστατικά που δεν φαντάζεται το ανθρώπινο μυαλό.

Η παροχή «Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη» καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους, από αμελείς πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, της συζύγου, των ανήλικων τέκνων έως 18 ετών ή έως 25 εάν σπουδάζουν και εφόσον συνοικούν, των γονέων και του μόνιμου έμμισθου προσωπικού ένα υπάρχει. Η κάλυψη λειτουργεί είτε ατομικά εάν κάποιος δεν έχει οικογένεια, είτε και οικογενειακά εάν έχει.

Η κάλυψη πληρώνει αποζημιώσεις που απορρέουν από δραστηριότητες και ενασχολήσεις του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας του, από την ιδιοκτησία ή την χρήση κύριας, δευτερεύουσας και εξοχικής κατοικίας, από οδήγηση ποδηλάτου, από ερασιτεχνική άθληση, από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος, από κατοχή κατοικίδιων ζώων κ.α. Σχετικά με την κατοχή κατοικίδιων ζώων, και ιδιαίτερα για ορισμένες ράτσες σκύλων ή άλλων επικίνδυνων ζώων, χρειάζεται συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή καθώς μπορεί να κάποιες ράτσες να εξαιρούνται ή να απαιτηθεί ειδικό ασφάλιστρο προκειμένου να γίνουν δεκτές. Πόσα παραδείγματα ιδιαίτερα επιθετικών σκύλων που ξέφυγαν από την προσοχή του ιδιοκτήτη τους και προκάλεσαν σοβαρές σωματικές βλάβες ακόμα και την απώλεια ζωής ενός τρίτου προσώπου. Σημειώνεται ότι ο δόλος και η πρόθεση ζημιάς δεν καλύπτονται.

Ο ασφαλιζόμενος καλύπτεται όταν ενεργεί με τις κάτωθι ιδιότητες (περιοριστικά):

Κάλυψη ιδιώτη
Καλύπτεται για ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλειά του σε τρίτο κατά την ιδιωτική του ζωή και έξω από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Κάλυψη αρχηγού οικογενείας
Καλύπτεται για ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που τυχόν θα προξενηθούν από τον/την σύζυγο, τα ανήλικα παιδιά του, το υπηρετικό προσωπικό του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου την επιμέλεια έχει ο ασφαλιζόμενος καθώς και από τους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού που κατοικούν μαζί του, κατά την ιδιωτική τους ζωή και έξω από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Προγράμματα κάλυψης

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
(μεμονωμένο ατύχημα)
€ 10.000 € 30.000 € 60.000
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
(ομαδικό ατύχημα)
€ 20.000 € 60.000 € 150.000
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ € 3.000 € 6.000 € 15.000
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
€ 30.000 € 90.000 € 300.000
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
(ανά υλική ζημιά)
€ — € 50 € 100
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
€ 19 € 49 € 68
Επασφάλιστρο για την
κάλυψη της
δραστηριότητας του
αερομοντελισμού
(εξαιρουμένων της χρήσης
drones)
€ 40 € 60 € 80