Χρηματιστήριο Ρύπων

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ


Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης αγοράς δικαιωμάτων ενέργειας στο Χρηματιστήριο Ρύπων.

Το Χρηματιστήριο των Ρύπων είναι μία νέα χρηματιστηριακή αγορά που αναδύθηκε μετά την ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Μια αγορά που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, όπου χώρες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν λιγότερο από τα επιτρεπτά όρια μπορούν πλέον να πωλούν τα περιθώρια τους σε άλλες που ξεπερνούν τα όρια των επιτρεπόμενων ρύπων έναντι αδρού τιμήματος.
Αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο όσοι ρυπαίνουν μπορούν αντί προστίμου, με πολύ λιγότερα χρήματα, να αγοράζουν «δικαιώματα στη ρύπανση» στο διεθνές Χρηματιστήριο Ρύπων.

Δείτε επίσης…


Οικιακές Ανεμογεννήτριες

Βιομάζα

Χρηματιστήριο Ρύπων