Μεταφορές

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η Daedalus ασφαλίζει τη μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου. Η κάλυψη αναφέρεται σε μεταφερόμενα αντικείμενα οποιασδήποτε αξίας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (φορτηγό, αυτοκίνητο, σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, πλοίο, φορτηγίδα, ποταμόπλοιο, ταχυδρομείο, κλπ.), από ή προς οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Μηχανήματα

Eργαλεία

Aνταλλακτικά

Aγροτικά προϊόντα νωπά και κατεψυγμένα

Bιομηχανικά προϊόντα

Πρώτες ύλες

Καύσιμα (στερεά, υγρά, αέρια)

Ζωντανά ζώα

Μελίσσια

Αρχαία έργα τέχνης (αγάλματα, πήλινα κλπ.)

Ποιοτική αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος

Κοσμήματα

Κίνδυνοι απεργιών, εξεγέρσεων, πολιτικών ταραχών

Κακόβουλη βλάβη

Κάλυψη παραμονής και έκθεση

Κάλυψη απόρριψης

Κεραμικά

Πολύτιμα μέταλλα

Σύγχρονα έργα τέχνης (ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά κλπ.)

Οικοσκευές

Λαχεία ή ΠΡΟ-ΠΟ (που έχουν κερδίσει)

Κειμήλια

Ζημιές από βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα

Κλοπή ή μη παράδοση ολόκληρων κόλων

Μικροκλοπή, έλλειμμα, ελλιπής παράδοση

Ροή

Θραύση, στρέβλωση

Κίνδυνοι καταστρώματος, δηλαδή εκβολή από τον πλοίαρχο ή αρπαγή από τα κύματα

Κίνδυνοι πολέμου, ναρκών, τορπιλών

Αξία Προγράμματος

Όριo ηλικίας

Μια υπέροχη φιλία μεγαλώνει με Ασφάλεια

Δείτε επίσης…


Φωτοβολταϊκά

Αστική Ευθύνη

Δάνεια – Διακανονισμοί