Ασφάλεια Διαγωνισμών Δημοσίου

Η DAEDALUS έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα εξειδικευμένων συνεργατών, που έχει την ευθύνη συμμετοχής της εταιρίας σε Διαγωνισμούς για την ασφάλιση Οργανισμών του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εξασφαλίζοντας μέχρι σήμερα έναν σημαντικό αριθμό συμβολαίων ασφάλισης κρατικών φορέων. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά το πρόγραμμα.