ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αστική Ευθύνη για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις. Οι οικονομικές συγκυρίες ασκούν πίεση στην δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια στην οικονομική τους ευρωστία και ευελιξία. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

Στον τομέα αυτό, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες να θωρακίσουν τη δραστηριότητα τους, καλύπτοντας παράλληλα και τους συνεργάτες ή/και βοηθούς τους.

Μάθετε περισσότερα για τις εξειδικευμένες λύσεις και ανακαλύψτε εκείνη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Για να έχετε την κάλυψη που χρειάζεστε, ειδικά προσαρμοσμένη στον κλάδο που δραστηριοποιήστε.

 

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελματίες δικηγόρους έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών .

Κατά συνέπεια, πολύ μεγάλες είναι και οι ευθύνες που έχει, αν κατά την άσκηση του επαγγέλματός του κάνει  ένα λάθος στην εκτέλεση των καθηκόντων του  ή τυχόν παραβλέψει κάποια προθεσμία.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

* Λάθος ή παράλειψη του δικηγόρου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

* Λανθασμένη καθοδήγηση για νομικά ή φορολογικά θέματα

* Αμέλεια στη σύνταξη και μελέτη τίτλων

* Απώλεια ηλεκτρονικών και έντυπων εγγράφων

* Δικαστικά έξοδα υπεράσπισης σε περίπτωση εκδίκασης κάποιας αξίωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης λογιστών

Ένας λάθος, μία κακή συνεννόηση, η αδυναμία προσέγγισης του πελάτη  λόγω των lockdowns οδηγούν πλέον σε διεκδικήσεις μεγάλων αποζημιώσεων από τους επαγγελματίες. Οι ασφαλίσεις αστικών ευθυνών έχουν αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα και η τάση είναι ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον λόγω των εξελίξεων.

Ένα από τα πλέον εκτεθειμένα επαγγέλματα στους κινδύνους της κρίσης είναι  οι λογιστές.

Οι λογιστές ανά την επικράτεια έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος από τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των επιχειρήσεων κάθε είδους. Oρισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

 • Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή εξαιτίας μη δήλωσης νέας ταμειακής μηχανής με ευθύνη του
 • Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω λάθους κατά την καταβολή εισφορών για υπαλλήλους του
 • Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) με ευθύνη του
 • Πρόστιμο σε κοινοπραξία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος με ευθύνη του
 • Πρόστιμο σε εταιρεία – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με ευθύνη του
 • Πρόστιμο σε φυσικό πρόσωπο – πελάτη του ασφαλισμένου λογιστή για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με ευθύνη του
Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης λογιστών

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης λογιστών είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους επαγγελματίες λογιστές, έναντι τρίτων (πελατών τους) για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Λογιστών απευθύνεται σε:

– Λογιστές , που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες

– Λογιστικά γραφεία (εταιρίες)

Το πρόγραμμα καλύπτει:

* Παραλήψεις και λάθη σχετικά με φορολογικά / φοροτεχνικά θέματα και την τήρηση βιβλίων

* Δαπάνες δικαστικής / εξώδικης υποστήριξης

* Έξοδα διερεύνησης και εξακρίβωσης του συμβάντος

* Απώλεια εγγράφων

* Απιστία υπαλλήλων

* Δυσφήμιση / Συκοφαντική Δυσφήμιση

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών

Ένας λάθος, η αδυναμία προσέγγισης του  ασθενή λόγω των lockdowns οδηγούν πλέον σε διεκδικήσεις μεγάλων αποζημιώσεων από τους επαγγελματίες. Οι ασφαλίσεις αστικών ευθυνών έχουν αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα και η τάση είναι ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον λόγω των εξελίξεων.

Ένα από τα πλέον εκτεθειμένα επαγγέλματα στους κινδύνους της κρίσης είναι οι γιατροί. Οι γιατροί είναι εκτεθειμένοι υγειονομικά καθώς, πέρα από τον covid 19, οι ιατρικές προσπάθειες σε άλλες ασθένειες έχουν υποχωρήσει και πολλοί ασθενείς έχουν μείνει πίσω στις θεραπείες τους, έχουν μετατεθεί εγχειρήσεις που πρέπει να γίνουν και γενικότερα οι γιατροί είναι εκτεθειμένοι σε νέους κινδύνους πολύ πιο έντονους.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών

Ως ιατρός στέκεστε πάντα στο πλευρό των ασθενών σας όταν σας χρειάζονται. Όμως, παρά τις καλύτερες προθέσεις, μερικές φορές η έκβαση μιας ιατρικής επέμβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης, μπορεί να είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και να επιφέρει συνέπειες και για εσάς .

Η ‘’Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών’’ , είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν ασθενείς τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

• Απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου στη διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, (τη χειρουργική επέμβαση), τη νάρκωση καθώς και την έκδοση συνταγών για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

Τα όρια κάλυψης ξεκινούν από 50.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι το 1.500.000 ευρώ.

• Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου και για τα οποία φέρετε ευθύνη

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών σας εξασφαλίζει μεγάλο εύρος επιλογών ασφαλιζομένων κεφαλαίων , ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Παράλληλα έχει ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, που μπορούν να γίνουν ακόμη πιο οικονομικά με την επιλογή του απαλλασσόμενου ποσού, δηλαδή του ποσού με το οποίο συμμετέχετε, εσείς ή άλλος φορέας.

Οι αστικές ευθύνες γιατρών παραμένουν πάνω από το 50% επί των συνολικών ασφαλίσεων αστικών ευθυνών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης φαρμακοποιών

Το επάγγελμα του φαρμακοποιού απαιτεί υψηλή υπευθυνότητα και αφοσίωση σε καθημερινή βάση, γιατί η υγεία όλων μας δεν είναι μόνο πολύτιμη αλλά και εύθραυστη. Ένας φαρμακοποιός έχει καθήκον να παρέχει πρώτες βοήθειες, να εκτελεί ιατρικές συνταγές και να εξυπηρετεί τους πελάτες του.

Κατά συνέπεια, πολύ μεγάλες είναι και οι ευθύνες που έχει, αν κατά την άσκηση του επαγγέλματός του κάνει μια παράλειψη ή ένα λάθος στην εκτέλεση μιας συνταγής ιατρού ή αν δεν χορηγήσει το σωστό φάρμακο.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

• Σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στους πελάτες του φαρμακοποιού από λάθος του ιδίου ή υπαλλήλου του κατά την εκτέλεση συνταγής ή την παρασκευή ιδιοσκευάσματος ή από τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου.

• Υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις του φαρμακείου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί και Ψυκτικοί

Δυνατότητα Ασφάλισης μέχρι και 3 ατόμων

Κάλυψη:

 • Σωματικές βλάβες / θάνατος
 • Υλικές ζημιές Προαιρετικά:

Προαιρετικά:

 • Ευθύνη επίβλεψης και σχεδιασμού έργου
 • Ζημιές από ελαττωματικό προϊόν έργου
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Πυρκαγιά, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές σε αγωγούς

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης Τεχνικής Ασφάλειας

Δυνατότητα Ασφάλισης μέχρι και 3 ατόμων

Κάλυψη:

 • Σωματικές βλάβες
 • Υλικές ζημιές
 • Απώλεια εγγράφων
 • Απιστία υπαλλήλων
 • Δυσφήμιση / Συκοφαντική Δυσφήμιση

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.