Ασφάλεια Νομικής Προστασίας για Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής

Το φετινό καλοκαίρι, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ για διακοπές και θαλάσσιες βόλτες, έπειτα από τον εγκλεισμό της πανδημίας.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής πριν πλεύσουν, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ολοκληρωμένη ασφάλιση τους, που περιλαμβάνει τόσο την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από εταιρεία της επιλογής τους όσο και την ανεξάρτητη ασφάλιση Νομικής Προστασίας Σκαφών.

Σας παρουσιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης για τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, με νέο ασφαλιστικό ποσό 10000 χιλ. ευρώ και νέα μειωμένα ασφάλιστρα.

 

Το νέο πακέτο «Νομικής Προστασίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι περιπτώσεις:

Ποινική Νομική Προστασία: Υπεράσπιση του ασφαλισμένου ιδιοκτήτη και των συνεπιβαινόντων στα αρμόδια ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο, για περιπτώσεις όπως ενδεικτικά: α) τραυματισμό ή θάνατο λουόμενου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος, β) ρύπανση της θάλασσας, γ) επικίνδυνη οδήγηση, δ) οδήγηση κοντά στην παραλία, ε) έλλειψη σωστικών, στ) μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοϊα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση και άλλες περιπτώσεις.

Νομική Προστασία Αποζημίωσης: Διεκδίκηση εξώδικα και δικαστικά των αξιώσεων του ασφαλισμένου εναντίον υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρείας για περιπτώσεις όπως: α) σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ΄αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου, β) απαιτήσεις για ζημίες που προκάλεσαν τρίτοι στο ασφαλισμένο του σκάφος, κατά τον πλού, την παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, την ρυμούλκηση κ.α.

Νομική Προστασία Διαφορών εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και άλλων συμβάσεων: Διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου για περιπτώσεις όπως: α) κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, εφόσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήριο συμβόλαιο που αφορά το σκάφος, δηλαδή το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και ιδίων ζημιών του σκάφους, β) δικαιώματα από συμβατικές διαφορές που αφορούν το σκάφος όπως, ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πώλησης και άλλες περιπτώσεις.

Το ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας Σκαφών Αναψυχής πληρώνει για λογαριασμό του ασφαλισμένου της, τις δικηγορικές αμοιβές, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών, τις αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων και την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, έως του ασφαλιστικού ποσού του συμβολαίου.

 

Τα ασφάλιστρα για το νέο πρόγραμμα διαμορφώνονται ανάλογα το μήκος του ιδιωτικού σκάφους αναψυχής και ανέρχονται ετησίως για σκάφος μέχρι 6 μέτρα σε 48 ευρώ, για σκάφος μεταξύ 6,1 έως και 10 μέτρων σε 77 ευρώ, για σκάφος από 10,1 μέχρι 15 μέτρα σε 90 ευρώ, για σκάφος από 15,1 έως και 20 μέτρα σε 119 ευρώ και για σκάφος άνω των 20 μέτρων σε 142 ευρώ. Για τους ενδιαφερόμενους το πακέτο διατίθεται και με μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη ποσού 26000 χιλ. ευρώ και ελάχιστα μεγαλύτερο ασφάλιστρο.

Η ασφάλιση ισχύει για τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα συμβούν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, και εφόσον αρμοδιότητα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Η κάλυψη αφορά τον ασφαλισμένο και επεκτείνεται στα επιβαίνοντα μέλη της οικογενείας του, στα μέλη του πληρώματος και στα δωρεάν μεταφερόμενα άτομα.

Ο ασφαλισμένος έχει την ευχέρεια να επιλέξει δικηγόρο συνεργάτη της ασφαλιστικής εταιρείας ή τον προσωπικό του δικηγόρο σε συνεννόηση με την εταιρεία, για την επίλυση της νομικής του υπόθεσης

Επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή για μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφαλιστικής κάλυψης σκάφους αναψυχής.