Ασφάλιση Κράνους Μοτοσικλετιστή

Κάλυψη Κεφάλαιο ΤΕΑ ΕΠΑΕ Καθαρά Ασφάλιστρα Δικαίωμα ΦΑ Μικτό Ασφάλιστρο
0,80% 25% 15%
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ 100 100 9,04 2,26 1,70 13,00
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ 200 200 16,00 4,00 3,00 23,00
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ 300 300 22,96 5,74 4,30 33,00