Κιν/γραφικές & Τηλεοπτικές Παραγωγές

Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για κινηματογραφικές – τηλεοπτικές παραγωγές, στα οποία περιλαμβάνεται η κάλυψη της συνολικής παραγωγής, το προσωπικό ατύχημα των ηθοποιών που συμμετέχουν, τα αρνητικά των φιλμς, ο εξοπλισμός συνεργείου, η αστική ευθύνη, το περιεχόμενο του βεστιάριου, τα χρήματα, η αναβολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κλπ.