ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Νομική Προστασία Ιδιοκτητών Φωτοβολταϊκών

Το πρόγραμμα αυτό αφορά οποιοδήποτε τους ιδιοκτήτες νομίμως εγκατεστημένης φωτοβολταικής μονάδας.

WISE DAEDALUS

ΠΑΡΟΧΕΣ:

* διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης

* υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων

* σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει ο ασφαλισμένος

* σε περίπτωση διαφορών εξ’ ιδιωτών ασφαλιστικών συμβολαίων που καλύπτουν την ασφαλισμένη φωτοβολταικών εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.