ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ OSCAR by DAPHNE

Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία της Wise Daedalus στον τομέα των ομαδικών συμβολαίων και έχοντας ως σκοπό την παροχή υψηλών, χρήσιμων και πολύτιμων υπηρεσιών, σας παρουσιάζουμε αναλυτική περιγραφή, στοιχεία κόστους καθώς και επεξηγηματικές σημειώσεις του ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος εναρμονισμένο στις δικές σας ανάγκες.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ