Σύνταξη

Σύνταξη


Πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης

Τι ζητάω;

Να δημιουργήσω μια συμπληρωματική σύνταξη έχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόζω την αποταμίευσή μου στις οικονομικές μου δυνατότητες.

Τι μου εξασφαλίζει:

Σύνταξη

 • Καταβολή στον ασφαλισμένο εγγυημένης σύνταξης από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης για χρονικό διάστημα 15 ετών, εφόσον αυτός είναι στη ζωή κατά το διάστημα αυτό.
 • Δυνατότητα επιλογής για περαιτέρω καταβολή στον ασφαλισμένο εφάπαξ ποσού ίσου με 5 ετήσιες συντάξεις στη λήξη της 15ετούς περιόδου καταβολής της εγγυημένης σύνταξης και εφόσον αυτός είναι στη ζωή.
 • Καταβολή επιπλέον ποσού εφόσον επιτευχθεί Αποθεματικό Μερισμάτων.

Προστασία

 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της 10ετούς περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, καταβάλλεται ποσό σύνταξης έως τη λήξη της 10ετούς περιόδου (εγγυημένη 10ετής περίοδος) στους δικαιούχους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής του και εφόσον το ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ, επιστρέφονται τα καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα και καταβάλλεται το τυχόν αποθεματικό μερισμάτων στους δικαιούχους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.

Ευελιξίες

 • Δυνατότητα προσαρμογής των αρχικά προγραμματισμένων καταβολών τόσο για τις καλές, όσο και για τις δύσκολες στιγμές της ζωής:
  • Αύξηση ή μείωση της τακτικής καταβολής αν τα οικονομικά σας αλλάξουν (ισχύει για μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος και μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους).
  • Πραγματοποίηση έκτακτων εφάπαξ καταβολών μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος, εφόσον έχουν καταβληθεί τα πληρωτέα έως εκείνη τη στιγμή ασφάλιστρα.
 • Δυνατότητα ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων κατά 4% επί των ασφαλίστρων του εκάστοτε προηγούμενου ασφαλιστικού έτους, ώστε να ενισχύεται σταδιακά η αποταμιευτική σας προσπάθεια.
 • Δυνατότητας ολικής εξαγοράς του συμβολαίου μετά τη συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού έτους και πριν την ημερομηνία έναρξης καταβολής της εγγυημένης σύνταξης, σύμφωνα με τον πίνακα Αξιών Εξαγοράς που συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφόσον προκύψει η ανάγκη.

Όλες οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου

Πόσο κοστίζει

Από 30 ευρώ το μήνα και ανάλογα με:

 • το ποσό που επιθυμώ να εξασφαλίσω ως συμπληρωματική σύνταξη
 • την ηλικία μου όταν το ξεκινώ
 • τη διάρκεια του προγράμματος που επιλέγω
 • το ποσό που μπορώ να αποταμιεύω βάσει της οικονομικής μου δυνατότητας

Ενδεικτικά Παραδείγματα για σύνταξη

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

100

35

30

518

8.277

100

45

20

250

2.616

Ενδεικτικά Παραδείγματα για σύνταξη  και 5 ετήσιες συντάξεις στη λήξη

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

100

35

30

421

8.254

25.240

100

45

20

203

2.608

12.184

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει με 4% αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής το χρόνο, ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4% και έναρξη ισχύος του συμβολαίου την 1η Ιανουαρίου

Πλεονεκτήματα Υπηρεσίας


Ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας

Οικονομικά ασφάλιστρα

Υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου