Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις  110 € / Έτος

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ -ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Β. ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

Ιατρικές επισκέψεις & Διαγνωστικό κέντρο

Σε όλα τα Πολυιατρεία, παρέχεται:

 • Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.
 • Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
 • Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ-ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Απεριόριστες Διαγνωστικές εξετάσεις

Τα προγράμματα υγείας της  Daedalus δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη τους πραγματοποίησης Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων ομίλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, καθώς και Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών εξετάσεων:

Α. Απεριόριστων και Δωρεάν Διαγνωστικών εξετάσεων
στα μέλη του που θα κάνουν χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Β. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων
με συμμετοχή ποσοστούδέκα πέντε επί τοις εκατό (15%), στον τιμοκατάλογο συγκεκριμένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για τα μέλη του προγράμματος που δεν είναι ενταγμένα σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα ή δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του ασφαλιστικού τους φορέα.

Γ. Απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων
Με συμμετοχή βάση του προνομιακού τιμοκαταλόγου , για κάθε πρόγραμμα, σε Πανελλαδικό δίκτυο επιλεγμένων Διαγνωστικών κέντρων / Πολυϊατρείων, καθώς και συγκεκριμένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Οι εξετάσεις αυτές παρέχονταιανεξαρτήτου ηλικίας ή προϋπάρχουσας πάθησης
και πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Πολυιατρεία των μεγαλυτέρων ιδιωτικών νοσοκομειακών ομίλων στην Ελλάδα και Διαγνωστικά κέντρα, τα οποία διαθέτουν τον πλέονσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο τεχνικό και νοσηλευτικό δυναμικό και ποιοτικό ιατρικό περιβάλλον.

Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up)

Η Daedalus αναγνωρίζοντας την σημασία της ιατρικής πρόληψης προσφέρει στα μέλη των προγραμμάτων της, ετήσιους προληπτικούς ελέγχους (Check-Ups), χωρίς συμμετοχή (Δωρεάν), όπως παρακάτω:

1. Αιματολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει:
Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Ολική χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT, γ-GT.

2. Οφθαλμολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει:
Έλεγχο οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση με Goldman, Μέτρηση στην Σχισμοειδή λυχνία.

3. Οδοντιατρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει:
Έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, Καθαρισμό οδόντων, Στίλβωση, Φθορίωση (παιδιά).

4. Λογοθεραπευτικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει:
Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και Μάθησης για παιδιά καθώς και τυχόν επαναξιολογήσεις κατά την διάρκεια της Θεραπείας, καθώς και αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών

Στην περίπτωση όπου τα αποτελέσματα των προληπτικών ελέγχων, εμφανίσουν οποιοδήποτε παθολογικό εύρημα, η περαιτέρω διευρέυνηση μέσω ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παροχές και τους όρους του προγράμματος Υγείας.

Παροχή εξόδων ατυχήματος

Τα προγράμματα υγείας της Daedalus παρέχουν στα μέλη των προγραμμάτων τους, κάλυψη εξόδων λόγω ατυχήματος, στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Η συμμετοχή των μελών καθορίζεται σε ποσοστό
τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί των πραγματοποιουμένων εξόδων και έως του ποσού των 1.000 Ευρώ κατά ατύχημα.

Τα έξοδα αφορούν:

 • Έξοδα Νοσηλευτικού ιδρύματος για την παροχή της ιατρικής πράξης.
 • Αμοιβή ιατρού για την παροχή της ιατρικής πράξης.
 • Υλικά – Αναλώσιμα (π.χ. νάρθηκας, γύψος, ράμματα κ.τ.λ).

Εξαιρούνται τα έξοδα φαρμακευτικής αγωγής.
Η παραπάνω παροχή παρέχεται αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζομένων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Οφθαλμολογική παροχή

Τα προγράμματα υγείας της Daedalus, παρέχουν υψηλού επιπέδου Οφθαλμολογικές υπηρεσίες στα μέλη του, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων Οφθαλμολογικών ιατρείων, Οφθαλμολογικών κέντρων, Πολυϊατρείων και των εξωτερικών ιατρείων των συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Τα προγράμματα της Daedalus, παρέχουν στα μέλη τους Οφθαλμολογικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

ΑΔωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο ετησίως, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Μέτρηση της οπτικής οξύτητας.
 • Μέτρηση της Διάθλασης.
 • Τονομέτρηση με Goldman.
 • Εξέταση στη Σχισμοειδή λυχνία.

Β.iΔιόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser, (Μυωπία, Αστιγματισμός, Στραβισμός, Υπερμετρωπία και Πρεσβυωπία) με συμμετοχή των μελών των προγραμμάτων με το ποσό των 1000-1200 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), ανάλογα τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK – LASIK – LASIKFEMPTO).
Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος.

iiΑγορά γυαλιών οράσεως

 • Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ, (με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ).
 • Έκπτωση εξήντα επί τοις εκατό (60%), για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής, χωρίς την χρήση ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ.
Οι παραπάνω παροχές οπτικών παρέχονται σε δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων οπτικών.

Οδοντιατρική παροχή

Τα προγράμματα υγείας της Daedalus, παρέχουν υψηλού επιπέδου Οδοντιατρικές υπηρεσίες στα μέλη τους, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων Οδοντιατρικών κέντρων, που στο χώρο τους πραγματοποιείται το σύνολο των Οδοντιατρικών θεραπευτικών και αισθητικών πράξεων και επεμβάσεων, από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και Ορθοδοντικούς).

Τα προγράμματα της Daedalus παρέχουν στα μέλη τους:
A. Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

 • Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση.
 • Προληπτικό – Ακτινογραφικό έλεγχο.
 • Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση).
 • Αντιμετώπιση Έκτακτου περιστατικού.

ΒΑπεριόριστες Οδοντιατρικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως το χώρο της θεραπευτικής / χειρουργικής οδοντιατρικής καθώς και τον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής με συμμετοχή των μελών του προγράμματος, με ποσοστό παροχής έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου, κοινού για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα του δικτύου.

Φυσιοθεραπευτική παροχή

Τα προγράμματα υγείας της Daedalus, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Φυσιοθεραπευτικής αγωγής, αφενός στη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου στην ψυχολογική και κοινωνική υγεία, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου από επιλεγμένα και γεωγραφικά κατανεμημένα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα.

Τα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ειδικών τεχνικών, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές.

Τα προγράμματα υγείας της Daedalus παρέχουν στα μέλη τους:
Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες, με συμμετοχή των μελών με το ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ, ανά συνεδρία.
Η κάθε συνεδρία περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο σύνολο Φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, όπως:

 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Υπέρηχα
 • Διαθερμίες
 • Παραφινόλουτρα
 • Δυνόλουτρα, Χειρομαλάξεις
 • Κινησιοθεραπεία
 • Ασκήσεις με όργανα
 • Laser
 • Ψυχρά / θερμά επιθέματα
 • Μαγνητικά πεδία
 • Έλξεις
 • Ηλεκτρομαλάξεις

Για εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, τα μέλη των προγραμμάτων συμμετέχουν με ποσοστό έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου κάθε συμβεβλημένου φυσιοθεραπευτικού κέντρου.

Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική

H Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να ασχολείται με τον άνθρωπο ως “Ολον”, δηλαδή να εξετάζει τα θέματα της υγείας του σε όλα τα επίπεδα -σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, πνευματικό και εκείνο της σχέσης του με το περιβάλλον.

Η Daedalus αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εναλλακτικής ιατρικής στην «ολιστική» αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και με στόχο αφενός την καλύτερη δυνατή φυσική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου την ψυχολογική και κοινωνική υγεία αυτού, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ιατρούς Ομοιοπαθητικούς και ιατρούς Βελονιστές στο οποίο παρέχονται:

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς
  με συμμετοχή των μελών του προγράμματος τριάντα (30) Ευρώ ανά επίσκεψη
 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές
  με συμμετοχή των μελών του προγράμματος είκοσι πέντε (25) Ευρώ ανά επίσκεψη.
Ψυχολογική Υποστήριξη – Διατροφή

Η Daedalus, αναγνωρίζοντας την σημασία της ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας αλλά και της διατροφής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, προχώρησε στην δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από Ψυχολόγους και Διαιτολόγους / Διατροφολόγους παρέχοντας:

Α. Δωρεάν τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη.

Β. Απεριόριστες συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ιατρεία των Ψυχολόγων του δικτύου με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσόν των είκοσι πέντε (25) ευρώ, ανά συνεδρία.

Γ. Απεριόριστες επισκέψεις σε Διαιτολόγους / Διατροφολόγους, με συμμετοχή των μελών του προγράμματος, με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ,ανά επίσκεψη.

Παροχή θεραπείας Λόγου – Ομιλίας – Μάθησης

Η Daedalus αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:

i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας.

ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών.

iii) Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες,
με συμμετοχή το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία.

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών με παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ όπως:

 • Ιατρική Γνωμάτευση για την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ
 • Διαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή
 • Παροχή Δωρεάν των συνεδρίων μέχρι την τελική έγκριση και πληρωμή των μελών του προγράμματος από τον ΕΟΠΠΥ
Συντονιστικό κέντρο

Η Daedalus, έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου πραγματοποίησης αυτών, διαθέτει Συντονιστικό Κέντρο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Τα προγράμματα υγείας Daedalus μέσω του Συντονιστικού Κέντρου προσφέρουν στα μέλη τους:

 • Ενημέρωση για τις παροχές του προγράμματος και την λειτουργία αυτών.
 • Ενημέρωση για τα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές του προγράμματος.
 • Συντονισμό (κλείσιμο ραντεβού) για χρήση των παροχών του προγράμματος.
 • Συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού υγείας.

Παροχή ασθενοφόρου

Η Daedalus για την αντιμετώπιση μεταφοράς των μελών των προγραμμάτων της που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας μετακίνησης, δίνει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Η χρήση του ασθενοφόρου παρέχεται Δωρεάν σε περίπτωση νοσηλείας μέλους του προγράμματος.

Τιμολόγηση Προγράμματος

Το κόστος για το Πρόγραμμα Υγείας
Ένα (1) μέλος – 110 Ευρώ / ετησίως
Δύο (2) μέλη – 205 Ευρώ / ετησίως
Οικογενειακό (έως 6 μέλη και τέκνα έως την ηλικία των 25 ετών) – 255 Ευρώ / ετησίως