Οπουδήποτε και αν ταξιδεύετε, η Wise Daedalus Agents έχει τις καλύψεις που χρειάζεστε.

Δείτε τις επιλογές σας:

Προγράμματα ιδανικά για οικογένειες, ζευγάρια και άτομα που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Ιδανικό για τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά μέσα στο χρόνο.

Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους.

Ειδικό πρόγραμμα για έκδοση βίζας Σένγκεν.

“TRAVEL Care“ Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η ασφάλεια που σου χρειάζεται για να νιώθεις ασφαλής πάντα και παντού!

Τα ταξίδια είναι αναμφισβήτητα μια συναρπαστική εμπειρία! Κάποιες φορές όμως, συνοδεύονται και από μια σειρά απροόπτων καταστάσεων. Καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευών, κλοπή χρημάτων, ένα ενδεχόμενο ατύχημα ή μία ξαφνική ασθένεια είναι μερικά από τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν! Μην αφήσετε τίποτα να σας χαλάσει τη διάθεση και να σας κοστίσει ακριβά.

Με την Ταξιδιωτική Ασφάλιση TRAVEL Care σε κάθε σας ταξίδι, αναψυχής ή επαγγελματικό, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εξασφαλίζετε τις καλύψεις που χρειάζεστε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Το TRAVEL Care παρέχεται ανεξαρτήτως ηλικίας καθώς ποτέ δεν είναι νωρίς ή αργά για νέες περιπέτειες!

Καλύψεις Προγράμματος

» Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από Ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του το ποσό των 30.000€.

» Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα
Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 30.000€ σε περίπτωση που επέλθει Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του ασφαλισμένου, εξαιτίας Ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό της ανικανότητας.

Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος ανέρχεται σε 240.000€ συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους, ανά συμβάν και ανά ταξίδι.» Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας (ανά άτομο)
Καλύπτονται οι Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και οι Δαπάνες Νοσηλείας του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με επιδημική ή πανδημική νόσο, όπως η COVID-19, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έως το ποσό των 30.000€ με απαλλαγή 75€ ανά γεγονός, και έως 30 ημέρες από την ημέρα του συμβάντος ή έως τη στιγμή που θα δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς για να ταξιδέψει.

» Υγειονομική Μεταφορά (ανά άτομο)
– Σε περίπτωση Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή σε Νοσοκομείο, εφόσον το συμβάν δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο που συνέβη, έως το ποσό των 1.000€.
– Εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του ασφαλισμένου, εξαιτίας συμβάντος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καλύψει απεριόριστα με απαλλαγή 50€, τα έξοδα μεταφοράς του από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο.

» Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής: Καλύπτονται τα εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του ασφαλισμένου και ενός ασφαλισμένου συνταξιδιώτη του, έως το ποσό των 750€, σε περίπτωση απώλειας ζωής ή εισαγωγής μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο, και εφόσον η πρόγνωση νοσηλείας είναι άνω των 7 ημερών. Καλύπτεται η απώλεια ζωής ή η εισαγωγή μέλους της οικογένειάς του σε νοσοκομείο λόγω επιδημικής ή πανδημικής νόσου, όπως η COVID-19.
» Συνοδός για Ανήλικα Τέκνα: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί να φροντίσει τα ανήλικα τέκνα που ταξιδεύουν μαζί του -εξαιτίας συμβάντος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού- καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα συνοδού, ώστε να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο ασφαλισμένος και να συνοδεύσει τα ανήλικα μέλη της οικογένειας. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αλλαγής εισιτηρίων των ανηλίκων.
» Διερμηνεία: Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα διερμηνείας, η οποία είναι επιβεβλημένη για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο εξαιτίας συμβάντος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έως το ποσό των 1.000€.
» Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου: Καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα μετάφρασης του Ιατρικού Φακέλου του ασφαλισμένου από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά, σε περίπτωση εισαγωγής του σε νοσοκομείο εξαιτίας Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
» Αποστολή Φαρμάκων: Καλύπτονται απεριόριστα τα έξοδα Αποστολής Φαρμάκων χρόνιας πάθησης του ασφαλισμένου στον τόπο του ταξιδιού, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά. Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.
» Ιατρικές Συμβουλές: Σε περίπτωση συμβάντος κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, παρέχονται απεριόριστα οι παρακάτω υπηρεσίες:
Α) Τηλεφωνικές Ιατρικές Συμβουλές: Παρέχονται Ιατρικές Συμβουλές μέσω τηλεφώνου στον ασφαλισμένο αλλά και στην οικογένειά του στο σπίτι του.
Β) Επικοινωνία: Διερεύνηση, ενημέρωση και -όταν κρίνεται απαραίτητο- επικοινωνία με τους πλησιέστερους Ιατρούς, Ειδικευμένους Ιατρούς, Κέντρα Πρώτων Βοηθειών και Νοσοκομεία, καθώς και επικοινωνία με την οικογένεια του ασφαλισμένου.» Διακοπή Ταξιδιού: Η Εταιρία καλύπτει απεριόριστα όλα τα έξοδα έκτακτης επιστροφής και επαναπατρισμού του ασφαλισμένου με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί, εφόσον:
Α) επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με επιδημική ή πανδημική νόσο, όπως η COVID-19.
Β) ο ασφαλισμένος ή ένας συνταξιδιώτης του τίθενται σε καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εντολή ή άλλη απαίτηση μίας κυβέρνησης ή δημόσιας αρχής, βάσει της υποψίας ότι ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιδιώτης του έχει εκτεθεί σε μεταδοτική ασθένεια, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με επιδημική ή πανδημική νόσο, όπως η COVID 19.
» Εισιτήριο Συνοδού Ασθενούς: Καλύπτεται ένα εισιτήριο με επιστροφή έως 750€, σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο ασφαλισμένος ώστε να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισμό του, εφόσον νοσηλεύεται και η πρόγνωση νοσηλείας είναι άνω των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες.
» Διαμονή Συνοδού Ασθενούς: Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής συνοδού για τον επαναπατρισμό του ασφαλισμένου, έως 100€ ημερησίως και με ανώτατο όριο τις 5 ημέρες.
» Ιατρικές Θεραπείες: Σε περίπτωση επαναπατρισμού του ασφαλισμένου, μετά από νοσηλεία εξαιτίας Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού -και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε- η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα για Ιατρικές Θεραπείες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επαναπατρισμού, έως το ποσό των 500€.
» Επαναπατρισμός Σορού: Καλύπτονται απεριόριστα όλα τα έξοδα επαναπατρισμού της σορού του ασφαλισμένου, λόγω θανάτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
» Επαναπατρισμός Οικογένειας: Σε περίπτωση επαναπατρισμού του ασφαλισμένου ή της σορού του, καλύπτονται απεριόριστα όλα τα έξοδα για την επιστροφή της οικογένειάς του, εφόσον είναι επίσης ασφαλισμένοι.
» Εισιτήριο & Διαμονή Συγγενούς για Επαναπατρισμό Σορού:
Καλύπτονται τα έξοδα εισιτηρίου και διαμονής συγγενούς, έως το ποσό των 900€, για να συνοδέψει τη σορό του ασφαλισμένου από το ταξίδι στον τόπο διαμονής του.» Μεταβίβαση Μετρητών: Σε περίπτωση νομικής εμπλοκής ή απώλειας ή κλοπής χρημάτων του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα του μεταβιβάσει 1.000€ μετρητά για την εξυπηρέτησή του, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβίβασης.
» Παροχή Πληροφοριών: Όταν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, διαπιστωθεί απώλεια ή κλοπή πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του, η Εταιρία θα του παρέχει πληροφορίες προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσης αυτών.
» Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας: Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ασφαλισμένου, καλύπτονται τα έξοδα επικοινωνίας του με την Εταιρία, από σταθερό τηλέφωνο, έως το ποσό των 300€.
» Έξοδα Διαμονής: Καλύπτονται τα έξοδα μίας διαμονής σε ξενοδοχείο, του ασφαλισμένου και έως ενός επίσης ασφαλισμένου συνταξιδιώτη του, έως το ποσό των 75€ ανά άτομο και με ανώτατο όριο τα 750€ για κάθε ταξίδι, σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία, λόγω κλοπής ή απώλειας απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων.
» Έξοδα Επισκευής ή Ρυμούλκησης Οχήματος: Η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα της επί τόπου επισκευής του οχήματος του ασφαλισμένου ή της ρυμούλκησης στο πλησιέστερο συνεργείο, έως το ποσό των 130€, σε περίπτωση βλάβης η οποία συνέβη στον τόπο κατοικίας του ή καθοδόν προς το σημείο αναχώρησης για το ταξίδι.
» Έξοδα Χρήσης Ταξί: Καλύπτεται το κόστος για την πληρωμή ενός ταξί από το σημείο βλάβης του οχήματος (σε περίπτωση ρυμούλκησης) έως το ποσό των 75€, ώστε ο ασφαλισμένος να φτάσει εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης για το ταξίδι του.» Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών
Καλύπτεται η Κλοπή ή η Απώλεια, από τον επίσημο μεταφορέα, των παραδοθέντων (checked-in) αποσκευών του ασφαλισμένου, καθώς και οι Υλικές Ζημίες αυτών λόγω έκρηξης, θραύσης ή πυρκαγιάς, έως το ποσό των 500€ ανά άτομο, με ανώτατο όριο έως 350€ ανά αποσκευή και έως 150€ ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών.
» Καθυστέρηση Αποσκευών
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, έως το ποσό των 100€, για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας καθυστέρησης παράδοσης των checked-in αποσκευών του, μεγαλύτερης των 6 ωρών από την ώρα άφιξής του στον πρώτο τελικό προορισμό. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 12 ωρών, καλύπτεται το κόστος αποστολής μίας αποσκευής στον ασφαλισμένο.Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης, για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:
» Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων μέχρι 30.000€
» Υλικές Ζημίες τρίτων μέχρι 15.000€ με απαλλαγή 200€ για κάθε ζημίαΚαλύπτεται η Νομική Προστασία του ασφαλισμένου, έως το ποσό των 5.000€, για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν (αθέτηση υποχρέωσης του Tour Operator – Τουριστικού Γραφείου).

“TRAVEL Care Plus”

Νιώστε ασφάλεια σε κάθε γωνιά της Γης!

Το TRAVEL Care Plus είναι ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, το οποίο παρέχει υψηλή κάλυψη και ολοκληρωμένη βοήθεια σε κάθε ταξίδι, με 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 

Ταξιδέψτε σε ολόκληρο τον πλανήτη χωρίς άγχος, καθώς κάθε απρόοπτο γεγονός μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με σύμμαχο το Πρόγραμμα TRAVEL Care Plus. Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζετε μια σειρά καλύψεων, τόσο για ταξίδια αναψυχής, όσο και επαγγελματικά με διάρκεια έως 90 ημέρες. Στο Πρόγραμμα ασφαλίζονται άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ η κάλυψη ασθένειας δεν παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών.

Καλύψεις Προγράμματος

Η Εταιρία θα καταβάλλει εξολοκλήρου το κόστος του ταξιδιού, με ανώτατο όριο 10.000€, σε περίπτωση που ένα απρόοπτο ατύχημα ή μία αιφνίδια ασθένεια -του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειας του- τον αναγκάσει να το ακυρώσει.» Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από Ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του το ποσό των 30.000€.

 

» Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα

Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 30.000€ σε περίπτωση που επέλθει Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του ασφαλισμένου, εξαιτίας Ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό της ανικανότητας.

 

Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος ανέρχεται σε 240.000€ συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους, ανά συμβάν και ανά ταξίδι.» Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας (ανά άτομο)
Καλύπτονται οι Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και οι Δαπάνες Νοσηλείας του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με επιδημική ή πανδημική νόσο, όπως η COVID-19, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έως το ποσό των 150.000€ με απαλλαγή 75€ ανά γεγονός, και έως 30 ημέρες από την ημέρα του συμβάντος ή έως τη στιγμή που θα δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς για να ταξιδέψει.

» Υγειονομική Μεταφορά (ανά άτομο)
– Μεταφορά του Ασφαλισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή Νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι, και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος 5.000€.
– Μεταφορά από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλισμένου, κατόπιν
Συμβάντος στο Ταξίδι θα καλυφθεί απεριόριστα. Ισχύει απαλλαγή πενήντα (50) ευρώ ανά συμβάν.

» Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής του Ασφαλισμένου και ενός/μιας συνταξιδιώτη του -επίσης Ασφαλισμένου- από το Ταξίδι, έως του ποσού των 1.000€ λόγω Θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του Θανάτου λόγω μιας επιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID-19) ή εισαγωγής σε Νοσοκομείο μέλους της Οικογένειάς του (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης λόγω μιας επιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID-19) με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των επτά (7) ημερών
» Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλισμένο, στο Ταξίδι, έχει απεριόριστη κάλυψη, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά. Η αποστολή θα γίνει μόνο σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλισμένος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρμακα στην τοπική αγορά. Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.

» Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, έως του ποσού των 1.000€, σε περίπτωση εισαγωγής
του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού

»Μετάφραση του Ιατρικού Φακέλου του Ασφαλισμένου, έχει απεριόριστη κάλυψη, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκομείο συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά.» Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών
Καλύπτεται η Κλοπή ή η Απώλεια, από τον επίσημο μεταφορέα, των παραδοθέντων (checked-in) αποσκευών του ασφαλισμένου, καθώς και οι Υλικές Ζημίες αυτών λόγω έκρηξης, θραύσης ή πυρκαγιάς, έως το ποσό των 500€ ανά άτομο, με ανώτατο όριο έως 350€ ανά αποσκευή και έως 150€ ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών.
» Καθυστέρηση Αποσκευών
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, έως το ποσό των 200€, για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας καθυστέρησης παράδοσης των checked-in αποσκευών του, μεγαλύτερης των 6 ωρών από την ώρα άφιξής του στον πρώτο τελικό προορισμό. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 12 ωρών, καλύπτεται το κόστος αποστολής μίας αποσκευής έως 20 κιλά στον ασφαλισμένο.Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης, για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:
» Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων μέχρι 90.000€
» Υλικές Ζημίες τρίτων μέχρι 15.000€ με απαλλαγή 200€ για κάθε ζημίαΚαλύπτεται η Νομική Προστασία του ασφαλισμένου, έως το ποσό των 5.000€, για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν (αθέτηση υποχρέωσης του Tour Operator – Τουριστικού Γραφείου).

“TRAVEL Business Care”

Η ιδανική λύση για όσους ταξιδεύουν συχνά!

Το σύγχρονο Ετήσιο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ταξιδιωτικής Ασφάλισης είναι διαθέσιμο για όσους έχουν εντάξει τα ταξίδια στην επαγγελματική τους ζωή. Προγραμματίστε χωρίς άγχος τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο εστιάζοντας στην επίτευξη των στόχων σας και την ανοδική εξέλιξη της καριέρας σας.

Με 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μπορείτε να ταξιδεύετε απερίσπαστοι από έγνοιες για τυχόν απρόοπτα καθώς εξασφαλίζετε σιγουριά και προστασία για έναν ολόκληρο χρόνο. Στο Πρόγραμμα ασφαλίζονται άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ η κάλυψη ασθένειας δεν παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών.

Καλύψεις Προγράμματος

Η Εταιρία θα καταβάλλει εξολοκλήρου το κόστος του ταξιδιού, με ανώτατο όριο 10.000€, σε περίπτωση που ένα απρόοπτο ατύχημα ή μία αιφνίδια ασθένεια -του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειας του- τον αναγκάσει να το ακυρώσει.» Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, από Ατύχημα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του το ποσό των 100.000€.

 

» Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα

Η Εταιρία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό των 100.000€ σε περίπτωση που επέλθει Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του ασφαλισμένου, εξαιτίας Ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό της ανικανότητας.

 

Το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας για την κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος ανέρχεται σε 240.000€ συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους, ανά συμβάν και ανά ταξίδι.» Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες & Δαπάνες Νοσηλείας (ανά άτομο)
Καλύπτονται οι Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και οι Δαπάνες Νοσηλείας του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης με επιδημική ή πανδημική νόσο, όπως η COVID-19, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έως το ποσό των 150.000€  για Ευρώπη και λοιπό κόσμο, και έως το ποσό των 15.000€ για ΗΠΑ και Καναδά, με απαλλαγή 75€ ανά γεγονός, και έως 30 ημέρες από την ημέρα του συμβάντος ή έως τη στιγμή που θα δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς για να ταξιδέψει.

» Υγειονομική Μεταφορά (ανά άτομο)
– Μεταφορά του Ασφαλισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή Νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι, και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος 150.000€.
Όριο κάλυψης σε περίπτωση αδυναμίας ενημέρωσης της Εταιρίας χίλια (1.000€) ευρώ.
– Μεταφορά από το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλισμένου, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι έως το ποσό των 150.000€. Όριο κάλυψης σε περίπτωση αδυναμίας
ενημέρωσης της Εταιρίας χίλια (1.000€) ευρώ με απαλλαγή εκατό (100€) ευρώ ανά συμβάν

» Εισιτήρια Έκτακτης Επιστροφής του Ασφαλισμένου και ενός/μιας συνταξιδιώτη του -επίσης Ασφαλισμένου- από το Ταξίδι, έως του ποσού των 1.250€ λόγω Θανάτου (συμπεριλαμβανομένου του Θανάτου λόγω μιας επιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID-19) ή εισαγωγής σε Νοσοκομείο μέλους της Οικογένειάς του (συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης λόγω μιας επιδημικής ή πανδημικής νόσου όπως η COVID-19) με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των επτά (7) ημερών
» Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλισμένο, στο Ταξίδι, έως το ποσό των 150.000€, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά. Η αποστολή θα γίνει μόνο σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλισμένος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρμακα στην τοπική αγορά. Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.

» Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, έως του ποσού των 1.000€, σε περίπτωση εισαγωγής
του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού

»Μετάφραση του Ιατρικού Φακέλου του Ασφαλισμένου, έχει κάλυψη έως το ποσό των 1.000€, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκομείο συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά.» Κλοπή ή Ζημίες Αποσκευών των παραδοθέντων (checked-in) Αποσκευών και των αντικειμένων εντός των αποσκευών του Ασφαλισμένου, έχει κάλυψη έως 2.000€ ανά έτος και 500€ ανά συμβάν, κατά τη διάρκεια
μεταφοράς τους από αεροπορική από τον επίσημο μεταφορέα. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών ή για τη βαλίτσα είναι εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Ισχύει απαλλαγή σαράντα (40€) ευρώ ανά αποσκευή.
» Καθυστέρηση Αποσκευών
Η Εταιρία θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, έως το ποσό των 200€, για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας καθυστέρησης παράδοσης των checked-in αποσκευών του, μεγαλύτερης των 6 ωρών από την ώρα άφιξής του στον πρώτο τελικό προορισμό. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 12 ωρών, καλύπτεται το κόστος αποστολής μίας αποσκευής έως 20 κιλά στον ασφαλισμένο.

»Σε περίπτωση κλοπής ταξιδιωτικών εγγράφων καλύπτονται τα έξοδα μιας επιπλέον διαμονής του Ασφαλισμένου, έως € 200 ανά συμβάν.Η Εταιρία καλύπτει τον ασφαλισμένο για περιπτώσεις Αστικής Ευθύνης, για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:
» Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων μέχρι 90.000€
» Υλικές Ζημίες τρίτων μέχρι 15.000€ με απαλλαγή 200€ για κάθε ζημίαΚαλύπτεται η Νομική Προστασία του ασφαλισμένου, έως το ποσό των 5.000€, για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν (αθέτηση υποχρέωσης του Tour Operator – Τουριστικού Γραφείου).

“TRAVEL Cancellation“ Ακύρωση Αναχώρησης Ταξιδιού

Η ασφάλεια που σου χρειάζεται για να νιώθεις ασφαλής πάντα και παντού!

Κάθε ταξίδι αποτελεί και μια επένδυση τόσο σε χρήμα όσο και σε αναμνήσεις. Η χαρά της προετοιμασίας και της αναμονής αναχώρησης σ’ ένα ταξίδι αποτελεί μια ευχάριστη περίοδο της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας…. Απρόοπτα, όμως, γεγονότα μπορεί να προκύψουν την τελευταία στιγμή και να σας στερήσουν τη χαρά του ταξιδιού. Μια ξαφνική ασθένεια δικής σας ή μέλους της οικογένειας μπορεί να προκαλέσουν την ακύρωση του.

Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, όποιος κι αν ήταν ο προορισμός σας, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, το TRAVEL Cancellation σας εξασφαλίζει άμεση αποζημίωση για το κόστος του ταξιδιού που ακυρώθηκε πριν την αναχώρησή σας και σας διευκολύνει να αντιμετωπίσετε ό,τι σας προέκυψε.

Νιώστε ασφάλεια και σιγουριά με το TRAVEL Cancellation και αν θέλετε, συνδυάστε το με το TRAVEL Care για να καλύψτε κάθε ενδεχόμενο.

Απώλεια Ζωής

» του Ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας ή
» μέλους της Οικογένειάς του, λόγω συμβάντος που καθιστά την παρουσία του απαραίτητη, και επομένως θα πρέπει να ακυρωθεί η αναχώρηση για το ταξίδι.
Συμπεριλαμβάνεται η Απώλεια Ζωής λόγω επιδημικής ή πανδημικής νόσου, όπως η COVID-19.

.

Εισαγωγή σε Νοσοκομείο

» του Ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας, με την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία -ή η αποθεραπεία μετά τη νοσηλεία- υπερβαίνει την ημερομηνία αναχώρησης για το ταξίδι, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού
» μέλους της Οικογένειάς του, λόγω συμβάντος πριν την αναχώρησή του, με την προϋπόθεση ότι η νοσηλεία συνεχίζεται και μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του ασφαλισμένου.
Συμπεριλαμβάνεται η διάγνωση με επιδημική ή πανδημική νόσο, όπως η COVID-19.