Νομική Προστασία Ελεύθερων Επαγγελματιών

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Το πρόγραμμα νομικής προστασίας Επαγγελματιών της ARAG είναι η επιλογή που σας βγάζει από τα δύσκολα

Αν είστε επιχειρηματίας, βιοτέχνης, έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας και θέλετε να παραμείνετε επιτυχημένος δεν χρειάζεται να σπαταλάτε άσκοπα ούτε το χρόνο σας, ούτε τα χρήματά σας. Ειδικά για σας, υπάρχει η ARAG και σας λύνει τα χέρια. Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

Νομική Προστασία Αποζημίωσης

Όταν θελήσετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας που απασχολούνται στην επιχείρησή σας, να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που σας προκάλεσε. Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης απαιτήσεις δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.

Ποινική Νομική Προστασία

Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει οπωσδήποτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασφαλισμένους, γιατί καλύπτει αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ’ αμελείας αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία. Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα κατά τον χειρισμό των μηχανών στο χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λ.π. Σε κάθε εργατικό ατύχημα ακολουθεί κατά κανόνα ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχείρησης.

Νομική Προστασία Εργατικών Διαφορών

Αφορά τις περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων.

Νομική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης

Είναι γνωστό πως οι μισθωτικές διαφορές και κυρίως εκείνες τις επαγγελματικής στέγης απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους στα δικαστήρια κάθε μέρα. Η μίσθωση του καταστήματος, η διάρκεια της, η ανανέωση της, η χρήση του μισθωμένου χώρου, το ενοίκιο και η αναπροσαρμογή του είναι τα συνηθέστερα θέματα διαφωνίας από την οποία κινδυνεύει η άσκηση του επαγγέλματος του ενοικιαστή επαγγελματία και η επένδυσή του.

Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία

Όταν προκύψουν διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Νομική Προστασία Νομικών Συμβουλών

Όταν χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού και φορολογικού δικαίου ή για άλλα θέματα συναφή με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Νομική Προστασία Διαφορών από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Επιχείρησης

Όταν προκύψουν διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ., την ασφαλισμένη επιχείρηση και για την δραστηριότητα, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης με επέκταση της Απλής Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας και αφορά την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα του.

Ποιόν προστατεύει η ARAG;

 • Εσάς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία για την επαγγελματική δραστηριότητα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.
 • Τα μέλη της οικογένειάς σας εφ’ όσον απασχολούνται στην επιχείρηση.
 • Τους υπαλλήλους σας, ή εργάτες κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Για τον επιχειρηματία εκείνον που θέλει μια ολοκληρωμένη προστασία της επιχείρησής του με την κάλυψη νομικής προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων τού παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα να διεκδικεί αποτελεσματικά τις αξιώσεις κατά των οφειλετών του. Η ασφαλιστική προστασία περιλαμβάνει:

Νομική Προστασία για Διαφορές από Εμπορικές Συναλλαγές ή Συμβάσεις

Τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή προμηθευτές τους στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα:

 • αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
 • αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
 • απλήρωτα τιμολόγια αλληλόχρεους λογαριασμούς
 • διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ.

Εννοείται ότι η κάλυψη ισχύει για διαφορές από εμπορικές συναλλαγές, που θα προκύψουν μετά την ημερομηνία ασφάλισης και των οποίων η πράξη συναλλαγής ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ασφάλισης. Η κάλυψη ενοχικών συμβάσεων παρέχεται μόνο αν προϋπάρχει η απλή επαγγελματική ασφάλιση ή παρέχεται μαζί με την απλή επαγγελματική και ισχύει για την Ελλάδα.

 

 

 

Σ΄όλους είναι γνωστό σε πόσες περιπτώσεις η Νομική Προστασία της Wise Daedalus βοηθάει τους αυτοκινητιστές. Τώρα η Wise Daedalus με την Οικογενειακή Νομική Προστασία έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό που αφορά σε ένα πλήθος περιπτώσεων της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.
Από απροσεξία, αμέλεια ή αδιαφορία των άλλων μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά μας. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να φροντίζει να έχει μία προστασία για τις στιγμές αυτές, έτσι ώστε να είναι κι αυτός ισχυρός.
Η Οικογενειακή Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή αλλά και στην επαγγελματική με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Νομική Προστασία Αποζημίωσης

Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, την μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή ζωή σαν πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ομοίως κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας ή στις διακοπές κλπ.

Ποινική Νομική Προστασία

Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, στο σπίτι, στην εργασία.

Νομική Προστασία Διαφορών από Εργασιακή Σχέση

Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:

 • παρακράτηση μισθού
 • λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • δικαιώματα αδείας
 • απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυσης χωρίς αιτία
 • ανασφάλιστη εργασία
 • λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων
 • δυσμενής μετάθεση

Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία

Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει όμως τα δικαιώματά του μέσα σε μία πολυδαίδαλη νομοθεσία απ΄ όπου μπορεί να εξαρτάται η συντήρηση μιας ολόκληρης οικογένειας; Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π.

Νομική Προστασία για Διαφορές από την Κατοικία

Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχουν οι διαφορές ενοικίου .

Νομική Προστασία Διαφορών εξ Ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κατοικία ή τα ασφαλισμένα πρόσωπα.

Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Είναι: Ο ασφαλισμένος, η σύζυγος και τα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς.

Εκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης: Η κάλυψη ισχύει σ΄όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σ΄αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.

*Στα πλαίσια της Οικογενειακής Ν.Π καλύπτονται ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά μέχρι 25 ετών και τα άνεργα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ίδιο ισχύει για ανιόντες σε οικογενειακά ή ατομικά συμβόλαια 

-προϋπόθεση για όλους είναι να συγκατοικούν στο ίδιο ακίνητο

Τιμές και Καλύψεις-Πατήστε Εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.Η Ατομική Νομική Προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο εκτός των άλλων, εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή, στην επαγγελματική, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με “μπλοκάκι” προς έναν εργοδότη.

Η Wise Daedalus στα μέτρα σου!

Νομική Προστασία Αποζημίωσης

 • Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από υπαιτιότητα τρίτου, κατά την προσέλευσή του στην εργασία ή ως πεζός στον δρόμο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν απαιτήσεις για σωματικές βλάβες, δηλ. έξοδα γιατρών, νοσοκομείων, ενδεχόμενης αναπηρίας κλπ.,
 • Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από κρις-κραφτ την ώρα που κολυμπάει στην θάλασσα,
 • Από σπασμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις του διπλανού διαμερίσματος μπαίνει νερό στο διαμέρισμα του ασφαλισμένου,
 • Φαρμακοποιός χορηγεί λανθασμένο φάρμακο στον ασφαλισμένο με συνέπεια να προκληθεί βλάβη στην υγεία του,
 • Σωματικές βλάβες προκαλούμενες από εσφαλμένες επεμβάσεις ιατρών,
 • Διεκδικήσεις αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα.

Ποινική Νομική Προστασία

Συχνά υποτιμάται ο κίνδυνος των ποινικών περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν στην κυκλοφορία, στο σπίτι, στην εργασία.

 • Ο ασφαλισμένος μηνύεται από τον εργοδότη του για υπεξαίρεση ή για πρόκληση ζημιάς στην εγκατάσταση ή στον εξοπλισμό της επιχείρησης,
 • Ο ασφαλισμένος κατηγορείται για διατάραξη κοινής ησυχίας,
 • Ο σκύλος του ασφαλισμένου ξεφεύγει από την επίβλεψή του και τραυματίζει ένα περαστικό,
 • Από ένα ελαττωματικό καλώδιο συσκευής ή τσιγάρο προκαλείται φωτιά σε ολόκληρο τον όροφο της πολυκατοικίας. Κατηγορείται ο ασφαλισμένος για εμπρησμό.

Νομική Προστασία Διαφορών από Εργασιακή Σχέση

Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:

 • παρακράτηση μισθού,
 • λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών,
 • δικαιώματα αδείας,
 • απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυσης χωρίς αιτία,
 • ανασφάλιστη εργασία,
 • λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων,
 • δυσμενής μετάθεση.

Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία

Εναντίον του ασφαλιστικού του οργανισμού δεν στρέφεται κανείς συχνά. Μερικοί δε ποτέ. Ποιός ξέρει όμως τα δικαιώματά του στην πολυδαίδαλη νομοθεσία από όπου μπορεί να εξαρτηθεί η συντήρηση μιας ολόκληρης οικογένειας; Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περιθάλψεως, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π.

 • Δεν αναγνωρίζεται από ασφαλιστικό οργανισμό προϋπηρεσία σε άλλου είδους εργασία,
 • Σε ασφαλισμένο, από κακό ή λανθασμένο υπολογισμό η προσμέτρηση ενσήμων, στοιχειοθετείται δικαίωμα για χαμηλότερη σύνταξη απ΄ ότι δικαιούται,
 • Άρνηση από τον εργοδότη επικόλλησης ενσήμων,

Νομική Προστασία Συμβάσεων

Αυτή παρέχεται κατά την διεκδίκηση αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από συμβάσεις καθημερινής ζωής, όπως:

 • Αγορά καταναλωτικών προϊόντων,
 • Ελαττώματα μετά την αγορά,
 • Υπερχρεώσεις λογαριασμών,
 • Διαφορές με τράπεζες,
 • Διαφορές από ινστιτούτα άθλησης – καλλωπισμού – αδυνατίσματος,
 • Διαφορές από παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών & χρονομεριστικών διακοπών,
 • Υπερβολική χρέωση λογαριασμών ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ.,
 • Διαφορές με την τράπεζα από λανθασμένη χρέωση της πιστωτικής κάρτας,
 • Η αγορά συσκευής τηλεοράσεως, ψυγείου, στερεοφωνικού συγκροτήματος, φωτογραφικής μηχανής κλπ. αποδεικνύεται ελαττωματική,
 • Καταστροφή ενδυμάτων κατά τον καθαρισμό από το καθαριστήριο

Νομική Προστασία για Διαφορές από την Κατοικία

Η ασφαλιστική εταιρία δεν καλύπτει:

 • μέρος νοσοκομειακών ή ιατρικών εξόδων,
 • αποκλείει την παροχή προβλεπομένων επιδομάτων χωρίς αιτιολογία,
 • επιβάλλει μονομερώς αύξηση ασφαλίστρου,
 • αφαιρεί καλύψεις χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου,
 • περικόπτει το ύψος της αποζημίωσης από πυρκαγιά, κλοπή, πλημμύρα.

-Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Είναι: Το πρόσωπο που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

-Εκταση Ασφαλιστικής Κάλυψης: Η κάλυψη ισχύει σ΄όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σ΄αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.

Τιμές και Καλύψεις-Πατήστε Εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.Σε συνδυασμό με την Νομική Προστασία Οικογένειας παρέχεται Νομική Προστασία στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, καταστημάτων και οικοπέδων για την επίλυση διαφορών, μεταξύ άλλων, με τους ενοικιαστές τους, που προέρχονται από αναπροσαρμογή ενοικίου, μη καταβολή ενοικίου, ζημιές στο διαμέρισμα ή στο κατάστημα, αγωγή εξώσεως κ.λ.π.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης
για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο
στις διαφορές μεταξύ ομόρων ιδιοκτησιών
σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις
σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το ασφαλισμένο ακίνητο.

*Συμπεριλαμβανομένης και της εκμίσθωσης (Κάλυψη Ελλάδα) Ασφαλιστικό Ποσό: €26.000

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας