Πρόγραμμα Ασφάλισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που χαρακτηρίζεται από την τεχνολογική εξέλιξη, η εταιρία μας προσφέρει λύσεις για κάθε τύπο οχήματος, συμβατικού καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας


Δείτε αναλυτικά τα διαθέσιμα προγράμματα από την Ατλαντική Ένωση.

Minimax

 • Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
 • Προστασία bonus – malus
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος

Atlantic Basic

 • Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
 • Προστασία bonus – malus
 • Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Νομική Προστασία
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Επίδομα Συνέπεια Πυρκαγιά ή Κλοπής (έως 500€)

o.

Atlantic Plus

 • Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
 • Προστασία bonus – malus
 • Πυρός & Πυρός από Τρομ. και κακόβουλες Ενέργειες
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή
 • Φυσικοί κίνδυνοι

Atlantic Max

 • Αστική Ευθύνη Τρίτων (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές)
 • Προστασία bonus – malus
 • Πυρός & Πυρός από Τρομ. και κακόβουλες Ενέργειες
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπή

Υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ

Δείτε Επίσης


Για την Υγεία μου

Για το ταξίδι μου

Για το αυτοκίνητό