ΑΣΦΑΛΕΙΑ E-SCOOTER

Τα Ηλεκτροκίνητα Πατίνια – E-Scooter είναι πλέον στη ζωή μας. Πριν από μερικά χρόνια δεν θα το πιστεύατε πόσο πολύ θα άλλαζαν τον τρόπο της κίνησής μας μέσα στις πόλεις μας. Τα e–scooter αποτελούν καθημερινό σύντροφο στις αστικές μετακινήσεις μας.
Η Wise Daedalus Insurance Agents προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε όσους επιλέγουν εναλλακτικούς και οικολογικούς τρόπους μετακίνησης και η ασφάλιση του οδηγού τους είναι πλέον απαραίτητη.
Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει με ιδιαίτερα προνομιακό ασφάλιστρο, κάλυψη για Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες του ίδιου του ασφαλισμένου και έναντι τρίτων καθώς και Νομική Προστασία.
Με το ίδιο πακέτο καλύψεων μπορούν να ασφαλιστούν και οι οδηγοί των Ηλιακών, Ηλεκτρικών και Ηλεκτροκίνητων Ποδηλάτων
Απευθύνεται σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:
Γενική Αστική Ευθύνη έως 50.000€
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του, η Εταιρία θα τον καλύψει έως το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της το οποίο ανέρχεται σε 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:
– Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων έως 35.000€
– Υλικές Ζημίες τρίτων έως 15.000€
– Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως έως 50.000€
Νομική Προστασία έως 3.000€
Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω:
– Αξίωση για Υλικές Ζημίες (άνω των 300€) & Σωματικές Βλάβες του ιδίου
– Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
– Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων
– Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων
– Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις
– Στο πρόγραμμα ασφαλίζονται άτομα από 12 έως 65 ετών
– Ασφαλίζονται Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα/Πατίνια έως 250Watt
– Για τα Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα/Πατίνια ασφαλίζονται ποδηλάτες από 15 έως 65 ετών
– Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί η προσκόμιση αποδεικτικού του αριθμού πλαισίου (φωτογραφία ή τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς)