Βιομηχανιών

Βιομηχανιών


Η ασφάλιση βιομηχανιών, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενό τους, εμπεριέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Σας προσφέρουμε όλες τις καλύψεις που χρειάζεστε για να επιλέξετε αυτές που θεωρείτε αναγκαίες για την προστασία της περιουσίας σας.

Γι’ αυτό, εκτός από τις πάγιες καλύψεις της περιουσίας σας έναντι φωτιάς, πλημμύρας, έκρηξης, βραχυκυκλώματος κ.λπ., σας προσφέρουμε λύσεις που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, την αστική ευθύνη προϊόντων, την ασφάλιση των εργαζομένων σας. Επίσης, μπορείτε να καλύψετε και την απώλεια των κερδών σας καθώς και τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό.

Με τη διαδικασία αυτή οι καλύψεις που προσφέρονται μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και προδιαγραφές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις δικές σας προσωπικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Για ακόμη πιο σωστή και ουσιαστική προστασία σας παρέχουμε δύο μορφές ασφαλιστικών καλύψεων:

για ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι 1.000.000 ευρώ,
για ασφαλιζόμενα κεφάλαια άνω του 1.000.000 ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 1.000.000 ΕΥΡΩ

Η ασφάλιση επιχειρήσεων μέχρι 1.000.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, εμπεριέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Δημιουργήσαμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα BUSINESS Value με στόχο να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη, προσαρμογή στις δυνατότητές σας και πλήρη διαφάνεια στους όρους του συμβολαίου σας. Το BUSINESS Value είναι ένα πλήρες πρόγραμμα προστασίας που διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησής σας, ό,τι και αν συμβεί και σας καλύπτει ασφαλίζοντας τον εξοπλισμό, το κτίριο, τα προϊόντα ακόμα και το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της εργασίας του, εξασφαλίζοντας κάθε λεπτομέρεια όπως αυτόματη κάλυψη για τα νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν κτιριακές βελτιώσεις, ενώ σας αποζημιώνει στην αξία αντικατάστασής τους με καινούργια.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ

Οι καλύψεις που προσφέρονται για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο άνω του 1.000.000 ευρώ μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και προδιαγραφές, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις δικές σας προσωπικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Το υψηλό επίπεδο των επαγγελματιών που ασχολούνται με τις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων καθώς και η παγκόσμια εμπειρία μας είναι τα εχέγγυα για την καλύτερη κάλυψη που μπορείτε να παρέχετε στην περιουσία σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για την καλύτερη ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σας και τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρονται για όσα έχετε προβλέψει αλλά και για όσα ίσως δεν έχετε σκεφτεί.

Προσφέρουμε τις παρακατω ασφαλισεις για Μεγαλες Επιχειρησεις:

Ασφάλιση Περιουσίας
Ασφάλιση Χρημάτων
Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
Ασφάλιση Τεχνικών Έργων
Ασφάλιση Μεταφορών
Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών
Ασφάλιση Στόλου Αυτοκινήτων
Ασφάλιση Αεροσκαφών